8

Wat is de Spoorzone? De Spoorzone is het gebied rond het spoor en station in ’s-Hertogenbosch, een verbindende rode draad van een reeks signatuurprojecten. Het is onderdeel van de Brede Binnenstad, omdat het een nieuw innovatief stuk stad is, naast de eeuwenoude historische binnenstad met het station als kloppend hart. Tramkade ©CostaDelSilo.nl Caboomstudio.nl station speelt een zeer prominente rol in de landelijke en regionale mobiliteitsplannen van de toekomst. Nieuwe oplossingen De historische binnenstad pronkt met een rijke cultuur-historische pracht en praal en is ook de motor van de Cultuurstad van het Zuiden, zoals de stad zich profileert. De culturele ambities van de stad zijn van Europees niveau. Om het cultuuraanbod te verbreden en te verdiepen (denk aan de jongere generaties), is juist het investeren in de Spoorzone belangrijk. Zo zijn er plannen om het Designmuseum van de historische binnenstad naar de Spoorzone te verhuizen en de kunstacademie hier definitief te vestigen. Dit zorgt voor eigentijdse culturele dynamiek . Datastad De stad ontwikkelt zich als toonaangevende datastad met hoogwaardige ICTopleidingen (Hogeschool Avans en de JADS Universiteit). Vandaar de investeringen in het InnovatieKwartier in de Bossche Spoorzone met een concentratie van gerenommeerde ICT-bedrijven maar ook veelbelovende startups. Data en ICT zijn goed voor een kwart van de werkgelegenheid in een stad waar 45% van de beroepsbevolking hoog is opgeleid. Het station In het middelpunt van alle nieuwe ontwikkelingen ligt het station van ’s-Hertogenbosch. Bosch Centraal wordt steeds drukker. “Met het huidige station kunnen we de toekomstige groei niet opvangen. Teveel reizigers op smalle perrons, dat gaat niet. Het is gelukt om een toekomstvast station hoog op de nationale agenda te krijgen. Een slim, duurzaam en toekomstbestendig station in het MIRT is cruciaal voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Met de ministeries van I&W en BZK, ProRail, NS en de provincie Noord-Brabant zetten we de samenwerking rond vernieuwing en opwaardering van het station voort. Als kloppend hart van de nieuwe Spoorzone; veel meer dan alleen een plek voor reizigers om te vertrekken of door te reizen wordt het station en omgeving een uitnodigend stadsdeel om te verblijven.” De capaciteit van het station wordt flink uitgebreid. Het station wint aan importantie als landelijke spoor-hub. Bovendien wordt het vervoersaanbod verbreed met innovatief, duurzaam en fijnmazig voor- en natransport voor stad en regio. Leefbaarste stad Op allerlei (inter)nationale lijstjes is de stad al jaren een van de best presterende steden van Nederland, inclusief de keuze tot de leefbaarste stad van Europa. Van der Geld. “Dat hebben we niet zelf verzonnen, maar bleek uit een internationaal onderzoek. ‘s-Hertogenbosch is voor buitenstaanders de beste stad om naar toe te verhuizen binnen Europa. Onze binnenstad staat genoteerd als de top van Nederland als het om economische veerkracht gaat. Die populariteit van onze stad geven we graag de ruimte. Daar zijn een uitnodigende leefomgeving, werk en uiteraard woningen voor nodig.” Grenzen verleggen Wie gaat er profiteren van het nieuwe, gerevitaliseerde stuk stad aan het spoor? De huidige inwoners van de stad krijgen er een hoogwaardige mobiliteits-hub bij, plus verbeterde oostwest-verbindingen in de stad voor fietsers en wandelaars. Naast uiteraard de winst aan woningen en werkgelegenheid waarvan ook de omliggende regio’s profiteren. InnovatieKwartier met impressie van het monumentale Grasso-gebouw 8 - Stationslocaties 2022/2023 Van de ongeveer 30.000 nieuwe woningen die de stad er in de nabije toekomst bijkrijgt, komt het leeuwendeel in de Spoorzone. “Een hele klus, ja. Woningen bouwen is van vitaal belang

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication