20

Pastoraat is Wat hebt u met het thema van dit nummer? “Als kind had ik aandacht voor de zwakkeren in de klas en voelde ik me aangetrokken tot de buitenbeentjes. De Heere gaf me de gave van het kunnen luisteren en van antennes voor het aanvoelen van stemmingen van anderen. In het voortgezet onderwijs raakte ik als mentor in gesprek met vastgelopen jongeren. Nu mag ik als pastoraal werker voor de classis Goes en ouderling in de gemeente van Waarde een steentje bijdragen aan de zorg voor mensen en zeker ook jongeren met depressieve gevoelens.” Hoe raken jongeren in de put? “Jongeren moeten zichzelf kunnen zijn en zich gehoord en gezien voelen. Sommige jongeren missen 20 presentie OMGAAN MET JONGEREN IN DE PUT Hij heeft veel depressiviteit gezien, ook onder jongeren. Komt zelfs kinderen met suïcidale gedachten tegen. Wat kunnen ambtsdragers en gemeenteleden betekenen voor jongeren in de put? In gesprek met pastoraal werker en ouderling G. van Veldhuisen. onvoorwaardelijke liefde van hun ouders. Ze krijgen negatieve boodschappen: ‘Je hebt net zo’n vreselijk karakter als je vader. Je lijkt sprekend op je moeder als je je zo gedraagt.’” Depressiviteit kan het gevolg zijn van pestgedrag op school, in de buurt of binnen de kerkelijke gemeente. Het raakt van Veldhuisen als hij over dit onderwerp praat. Hij weet als geen ander dat pestgedrag niet altijd met grof geweld gepaard gaat. “Het gebeurt ook heel subtiel en geraffineerd door buitensluiten, roddelen, negeren, misbruiken van sociale media. Je ziet gewoon niet alles wat er in een klas, op JV of catechisatie gaande is.” Voorzichtig formulerend probeert hij onder woorden te brengen dat een negatief, verwrongen Godsbeeld mede INTERVIEW

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication