23

Ds. A. Elshout, Een helpende hand. ISBN 9033111950; Uitgeverij Den Hertog; 131 blz. (Alleen tweedehands verkrijgbaar) Ds. Elshout was predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten. Dit boek gaat over lijdens- en stervensbegeleiding, maar de auteur wil vooral een helpende hand bieden aan mensen met psychisch lijden. Hij put uit zijn ervaringen als predikant, maar ook uit zijn eigen ervaringen met psychisch lijden. Dit zorgt ervoor dat het een boekje dichtbij de Bijbel blijft, maar ook praktisch is in de adviezen die het geeft. Zo gaat de auteur in op geestelijke vragen: de relatie tussen ziekte en zonden, genezing op gebed, vergelijking met het lijden van de Heere Jezus, het buigen onder het lijden. “Amen zeggen, niet dwangmatig worstelen met God om Hem te bewegen, maar uitzien naar God om hulp om Zijns Naams wil.” Het is ook een heel praktisch boekje: een psychisch zieke kan zich schuldig voelen, maar “de één vat sneller kou dan de ander. Is die eerste persoon minder, slechter? Zo is het ook met vatbaarheid voor psychische problemen.” Ds. A. Elshout, Nogmaals een helpende hand. ISBN9033111969; Uitgeverij Den Hertog; 108 blz. (Alleen tweedehands verkrijgbaar) Dit boekje is wat minder breed in de onderwerpen die besproken worden als het vorige boekje. Het gaat over Elia, de strijdbare held die in Gods Naam en kracht dappere daden deed (1 Koningen 17,18), en hoe hij de strijdens- en levensmoede man werd, die sprak: “Het is nu genoeg, neem nu mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen” (1 Koningen 19). De schrijver legt de Bijbelgedeelten uit en maakt de toepassing naar depressieve mensen en naar mensen die geloofsworstelingen kennen. Dit doet hij op een praktische en bijbelse manier en als ervaringsdeskundige. Zo krijgt Elia van de Heere God onderwijs. De Heere bracht correcties aan in zijn negatieve denkpatroon, zijn verkeerde gedachten over zichzelf en over de vrucht van zijn werk en over de werkwijze van de Heere. Maar de Heere begon niet met spreken. Eerst slaap, voedsel en rust voor Elia. LUISTERTIP ‘IK BEN BEZORGD’ – PODCAST DOOR DS. J. IJSSELSTEIN. TE VINDEN OP: WWW.EVENSTIL.NL Colofon Uitgever: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten Houttuinlaan 7 3447 GM Woerden Postbus 79 3440 AB Woerden T (0348) 48 99 48 F (0348) 48 34 66 E info@jbgg.nl I www.jbgg.nl Giften: NL43 RABO 0364 2790 95 t.n.v. Jeugdbond Ger. Gem., Woerden o.v.v. ‘gift’. Directeur: L.A. Kroon Eindredacteur: G.M. de Regt T (0348) 48 99 48 E info@jbgg.nl Commissie EigenWijs: J. Biemond-Van Bergeijk M.R. de Braal-Prins P.M. Jacobse-Weststrate, Jaargang 10 (2019 ), nummer 1 A.J. Regterschot en G.M. de Regt EigenWijs is een vrijwilligersblad. Medewerkers ontvangen dus geen vergoeding. Fotografi e in dit nummer: Indien u rechten denkt te kunnen ontlenen aan (foto) materiaal in deze EigenWijs, kunt u contact opnemen met de eindredacteur. Advertenties: Prijzen op aanvraag; plaatsing in overleg. E daniel@jbgg.nl Abonnementen en adreswijzigingen: EigenWijs is een gratis bijlage bij Daniël en verschijnt twee keer per jaar. Voor alle aankondigingen geldt: Deo volente Vormgeving en druk: Verloop drukkerij, Alblasserdam 23 Indien u rechten denkt te kunnen ontlenen aan (foto)materiaal in deze EigenWijs, kunt u contact opnemen met de eindredacteur.

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication