118

WOONPLAN DE PÔLLE TE BERLIKUM 2010 We hebben in 2010, voor ontwikkelcombinatie “De Pôlle” het plan voor een projectmatige realisatie van de dorpsuitbreiding van Berlikum ontworpen. De ontwikkelcombinatie wilde de voormalige glastuinbouwlocatie met veilingterrein ontwikkelen tot woningbouwlocatie. Eind 2007 had ze daarvoor een exploitatieovereenkomst afgesloten met de gemeente Menaldumadeel. Het ging om de ontwikkeling van 220 woningen in meerdere fasen. Onze opdracht betrof de eerste fase van 76 woningen met sociale woningbouw en vrije sector woningen. 118 911-2009

119 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication