145

73 WONINGEN TE BEETSTERZWAAG “Een project in het oog van de economische crisis.” In 2006 ben ik begonnen aan het plan voor de vervanging van 73 huurwoningen aan de Vlaslaan en de Fockema Andrealaan te Beetsterzwaag. De bouwtekeningen waren klaar in 2012. De bestaande huurwoningen waren afgeschreven en voldeden niet meer aan de eisen. Mijn toenmalige opdrachtgever was woningstichting Vitalis uit Amersfoort; later opgevolgd door het ontwikkelbedrijf van Mooiland Vitalis in Ede. In 2013 is de eerste fase van het plan opgeleverd, verhuurd en deels verkocht. Het plan moest de allure van Beetsterzwaag vertalen met koopwoningen en huurwoningen onder de huursubsidie grens. Geen eenvoudige opgave. De opdracht hebben we als bureau gekregen via het winnen van een competitie. Het ontwikkeltraject startte in november 2005. De bouwuitvoeringstekeningen van het gehele plan rondden we af in juni 2012. Het tijdsbestek waarin dit project zich afspeelde is overwegend bepaald door de vele reorganisaties en fusies van de opdrachtgever. We hebben samengewerkt met diverse ontwikkelaars van de opvolgende organisaties. Er is lang getwijfeld over de investeringen die dit plan vergden. Uiteindelijk is de eerste fase wel gebouwd. Het kon ook niet anders, de bestaande huurders was jarenlang beloofd dat er vervangende huisvesting zou komen. Ook de welszijnsorganisatie, die gepland was op de begane grond van het hoofdgebouw, moest een vervangende huisvesting krijgen omdat haar bestaande pand door de woningbouwvereniging/ontwikkelaar was gesloopt. De verhuur en de verkoop van de woningen ging wel naar wens, ondanks het moeilijke economische tij. Het halve resultaat van het plan is zichtbaar in de uitgevoerde eerste fase. Aan de Vlaslaan zijn drie van de vijf woonblokken gerealiseerd. Aan de Fockema Andrealaan zijn zes van de geplande achttien grondgebonden koopwoningen ook klaar. Helaas is de tweede fase niet uitgevoerd. De ontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Het hoogtepunt van het project, het gebouw aan de Vlaslaan, is niet in de verkoop genomen. Het hoofdgebouw 145 823-2008

146 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication