4

De competitiemaatschappij Van oorzaak naar oplossing © 2021 Maartje Fokkema ISBN: 978-94-6247-274-7 NUR: 696 Druk: 1e druk, maart 2022 https://competitiemaatschappij.wordpress.com/ Redactie: Brenda van Dijk – Duidelijk Verhaal Vormgeving: Daniëla Postma – Jouw leven in een boek Auteursfoto: Else Roza (privéfoto) Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication