11

 Dit teken verwijst naar een synoniem of verwant trefwoord in dit boek: bijv. soepel  smeu Het teken is hier en daar tevens een hulpmiddel om de lezer op weg te helpen als de spelling van een woord in de streektaal sterk afwijkt van het Nederlands. In die gevallen staat het Nederlandse woord cursief geschreven voorop: meel  maal (Nederlands  streektaal) PS: Het betreft hier restanten van een eerdere ontstaansfase van dit boek. Pas in tweede instantie heb ik besloten ook een woordenlijst Nederlands - Sallands op te zetten. Deze lijst is beknopter dan het eerste deel.  ≠ Dit trefwoord of gezegde enz. staat in Van Dale 1999 (13e druk), en behoort dús gewoon tot het Nederlands:  vD’99 Trefwoord of uitdrukking komt niet voor in: 1. Van Dale : ≠ vD’99 2. geraadpleegde streektaalwerken, b.v. ≠ Kampen etym Afkorting van etymologie (= herkomst en betekenis van het woord) Uitsluitend bij dialectwoorden, vaak met een verwijzing naar woorden in verwante talen: bijv. schin - (schilfers van) hoofdroos; etym Vgl. Engels skin (= huid) Soms is een jaartal toegevoegd. De reden daarvoor zie je bij  bissing Taalkundige afkortingen / begrippen (m) (v) (o) aanw.vnw. bet. / betek. bijw. bijv.nw. / bnw. bijv. ca. cit. defin. e.a. eigenl. en div. and. enkelv. / ev. e.o. evt. fig. gebr. gew. i.c.m. iem. betekenis bijwoord bijvoeglijk naamwoord bijvoorbeeld circa citaat definitie en andere auteurs / publicaties eigenlijk en diverse anderen enkelvoud en omstreken eventueel figuurlijk gebruikelijk gewestelijk in combinatie met iemand 14 mannelijk / vrouwelijk / onzijdig (ook wel: mnl./vrl.) (bij zelfstandige naamwoorden of voornaamwoorden) aanwijzend voornaamwoord

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication