7

Vermoedelijk is het een woord van de oude garde? Ik kwam het bij Joh. v.Buren (nog) niet tegen. Het heeft blijkbaar plaats gemaakt voor  as, a-j, a-w enz. EXCURS at is één van die kleine taalelementen die een streektaal bijzonder maken. at komt in meer plaatsen in Overijssel voor. Dijkh. (45) geeft er enkele Twentse voorbeelden van. Het gaat ook over de provinciegrens heen. In het Fries is het standaard. Begint een bijzin bijv. met dy (= die), dan volgt op dy een ’t, dus dy’t. Evenzo gaat het met het vraagwoord hoe (Fries idem). In een zin als ‘zeg eens hoe... = hoe’t. Idem met wa (= wie) > wa’t en ook: no’t (= nu). Dankzij al deze informatie is het Ommense woordenboek erg divers en waardevol. De auteur van het woordenboek schrijft bescheiden: ‘Met dit woordenboek wil ik graag aan mensen laten zien waarin de Taal van Ommen, als onderdeel van het Nedersaksisch, verschilt van het Nederlands.’ In dat doel is hij uitstekend geslaagd. Zijn woordenboek vormt een prachtige fonkelnieuwe bouwsteen aan het grotere gebouw van het Woordenboek van de Overijsselse Dialecten, waaraan sinds 1998 wordt gewerkt. Nicoline van der Sijs (hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands aan de Radboud Universiteit) 8

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication