9

Ook wordt nog altijd het verschil gehoord van de o in hók naast bòk*, wat zich weerspiegelt in de verkleinwoorden: hökkie en bukkie. Bronnen van de citaten Op verschillende plaatsen is de zegsman / vrouw achter de gekozen citaten vermeld. Het basismateriaal voor de opgenomen woorden bestaat uit alles wat mijn plaatsgenoot Dieks Makkinga (1919-1995) in De Darde Klokke schreef; van dit historische tijdschrift was hij de mede-oprichter. In aanleg was het mijn plan om zijn woordenschat en taalgebruik te inventariseren en te documenteren. Geleidelijk aan heb ik er verhalen en gedichten van andere streektaalauteurs bij betrokken. Van de meeste woorden, uitdrukkingen of bijzondere taalwendingen noteerde ik citaten. Ook heb ik hier en daar toegevoegd, wat ik van thuis ken. Keuzes Het wil geen compleet woordenboek zijn. Wel ben ik zo volledig mogelijk geweest wat de wél opgenomen trefwoorden aangaat: van elk zelfstandig naamwoord bijv. wordt het geslacht, de meervoudsvorm (voor zover nodig) en het verkleinwoord aangegeven. En bij werkwoorden die onregelmatig zijn, meld ik verschillende vervoegingen en/of onvoltooid verleden tijd en het voltooid deelwoord. Bij elk begrip heb ik betracht tenminste drie elementen een plaats te laten krijgen: 1. de verschillende vormen waarin een woord geschreven/gesproken wordt; 2. de betekenis(sen), al dan niet streekgebonden; 3. de spelling dan wel uitspraak. Met dit boek beoog ik dus geen volledigheid, maar wel deze drie zaken: 1. een documentatie te bieden van de woordenschat van onze ‘moedersproake’, 2. het inzichtelijk te maken wat daarvan het eigene is en hoe wij daaraan komen, 3. te laten zien hoe die taal in elkaar zit, zeg maar de structuur ervan. Aanduidingen bij de woorden + Dit teken in de kantlijn staat bij alles wat streekeigen is. Als criterium houd ik aan dat het trefwoord niet te vinden is in de grote Van Dale (1999, 13e editie) of het wordt in de Van Dale aangemerkt als (gew.) = gewestelijk, (inform.) = informeel. Steeds is dit gemarkeerd met ≠ vD’99 (indien onvindbaar) en Ø vD’99 (indien gew. / inform.). Het betreft: - woorden als bijv. tuûmeg (= niets te doen hebben), tremse (= korenbloem) - een andere betekenis van een woord die het Nederlands niet kent, bijv.’t niet können wachten (geen tijd hebben om te doen wat gevraagd wordt) 12

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication