11

13 augustus 2017 De ten hemel opneming van de Heilige moeder Gods “Vandaag in de hemel, uw eniggeboren Zoon altaren getransformeerd” (Heilig Liedboek) Er zijn vele feestdagen in de liturgische kalender, maar een vijftal daarvan wordt beschouwd als de Grote “Taghavar” feestdagen. Dit zijn de grootste feestdagen. De vierde van dit vijftal van grote feesten is gewijd aan de Heilig Moeder, Haar transformatie (ten hemel opgenomen). 15 jaar na de kruisiging van Jezus eindigt het aardse leven van Moeder Maria. Na Zijn dood, wordt Zijn lichaam in het graf gelegd, dat gebouwd was in de tuin van Gethsemane. Volgens de legende, was er drie dagen lang gezang van de engelen in de tuin van Gethsemane te horen. Apostel Bartolomeüs kwam te laat in Jeruzalem en was niet aanwezig op de begrafenis van de Heilige Maagd. Op zijn verzoek werd het graf van de Heilige geopend voor een laatste afscheid. Bij het openen van het graf van Maria waren zij getuigen van een wonder, namelijk het lichaam van de Heilige Maagd was daar niet te vinden. De Here Jezus had Zijn Moeder, naar Zijn belofte, opgenomen en als een uitverkorene van het hemelse koninkrijk, ten hemel opgenomen. Deze traditie is de basis van het huidige feest, MariaTenhemelopneming. Onze Heer Jezus Christus wendde zich nederig tijdens de redding van het hele universum, gekruisigd voor de redding van het menselijk lijden, Zijn favoriete leerling gaf Hij aan Zijn moeder en zei: “Dat is uw zoon” (Johannes 19:26). Alhoewel de Redder van de mensheid gekruisigd was, vergat Hij alsnog zijn ouder niet. Maar tegelijkertijd heeft Hij het kruis niet gelaten voor Haar en leerde iedereen dat Gods wil boven alles moet worden geclassificeerd. Christus maakte van Zijn moeder, de moeder van zijn leerling en 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication