13

gelovigen die op zoek zijn naar goddelijke integriteit, een collectief bestaan uit vele individuen, die de toekomst van hun land in goddelijke waarde en licht zien. Heilige Moeder van God wordt, behalve dit alles, als een opperste model voor de moederrol gezien voor het Armeense volk. Niet als iemand die een leven schenkt aan een kind, maar als iemand die leeft voor haar kind. Zij zendt ons de waarde van het behoud van familie en de heiligheid daarvan, altijd hernieuwbaar en hedendaags. Laten we samen bidden voor onze geliefde moeders en onze families, vragen om de bemiddeling van Heilige Maagd voor hen en voor ons allen. Amen. Evangelie: Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication