15

20 augustus 2017 ‘’Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen’’ (Lucas 1:51-53). Aartsengel Gabriël verkondigde het nieuws dat Elizabeth zwanger was. Maria was verplicht om haar persoonlijk te bezoeken en te feliciteren. Elizabeth wist dat Maria door de hemelse macht een gunst had gekregen, daarom zegende Elizabeth haar en de vrucht van haar baarmoeder. Er gebeurt iets prachtigs. De vreugde van Maria werd overgedragen naar de kinderen, die het licht nog niet hadden gezien (nog niet waren geboren). Dit laatste beschrijft de kerk op de volgende wijze de oneindige aanbidding van Hovannes Karapt. Bij deze gelegenheid reciteerde Maria ‘Mijn ziel verheerlijkt de heer’, de zegening die dankbaarheid en nederigheid toont dat de goddelijke genade verhoogt en zijn magnifieke vermogen verkondigt. ‘Magnificat’ heeft veel overeenkomsten en rijmt als het ware op de Lofzang van de moeder van de profeet Samuël. Met een zegening, (Samuël 2:1-10), wat laat zien dat Maria opgeleid was onder het beschermingsschap van de kerk en heel goed het Heilig Boek wist. ‘Magnificat’ werd een van de grootste zegeningen in de kerk. Ze zeggen dat dat de religieuze opium voor het volk is. Zo is de lofzang van Maria, het Magnificat, er om het tegendeel te bewijzen. Inderdaad, een van de geleerden zei: ‘De kracht van de zegening van Maria heeft op de wereld een bestaand bewijs gecreëerd’. Het gaat hier om de drie wijzigingen door God. 1. ‘’Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm’’ (Lucas 1:51). Dit spreekt van een morele verandering. Het christendom en trots zijn onverenigbaar. Want als iemand zijn leven vergelijkt met leven van de Heer Jezus, dan is bij hem 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication