17

uitspraken. Tegen die tijd wordt sociale gradatie irrelevant (dan meer onbeduidend sociale gradatie). 3. ‘’Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen’’ (Lucas 1:53). Hier is sprake van economische veranderingen. Geen christelijke samenleving is begerig (gulzig, hebzuchtig), een maatschappij waar zoveel mogelijk iedereen probeert te verzamelen. Niemand kan teveel hebben van de christelijke samenleving, terwijl anderen te weinig hebben. Het is een samenleving waarin iedereen alles kan krijgen om vervolgens ook te verdelen. Het christendom brengt verandering in elk van zijn volgelingen, evenals een radicale verandering oproept aan de hele wereld. Evangelie: Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet 39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 46Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47mijn hart juicht om God, mijn redder: 48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication