4

Badarak ‘Heilig! Heilig! Heilig is de Heer van de hemelse legers! De aarde is vol van Zijn schitterende macht en majesteit!’ (Jesaja 6:3). Dit stukje wordt gezongen voordat de priester de woorden van onze Heer Jezus Christus herhaald die Hij zei tijdens de laatste avondmaal. Dit gebed wordt ook wel Sanctus genoemd. Tijdens het zingen van het lied, wordt ons herdacht, door de kerk, wat voor buitengewone privileges wij hebben als christenen. Dat al onze zondes vergeven kunnen worden, zodat wij bij onze Maker kunnen komen, onze Heer God. In het evangelie van Johannes staat: ‘Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.’ (Johannes 3:16-17) In Jesaja 6:2 staat: ‘Boven Hem (de Heer) stonden Serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.’ En in Jesaja 6:3 staat: ‘Heilig! Heilig! Heilig is de Heer van de hemelse legers’. Hierdoor zegt de priester voor de Sanctus: ‘Laten we samen met de Serafs en Cherubs Heilige woorden zeggen en met melodieën, durf en geschreeuw, zeggen we met één stem’ Tijdens de Sanctus spreekt de priester een lang gebed uit. Hier herinnert hij de mens liefhebbende God. God stuurde zijn Zoon naar aarde voor de vergeving van onze zonden. Hij herinnert het leven van Jezus Christus en zijn woorden tijdens het laatste maaltijd. 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication