7

die de bevoegdheid heeft om de zonden van het volk te vergeven en hier zien we dat Jezus deze macht beoefent door de zonden van de minder valide te vergeven. En tenslotte heeft God het vermogen om de geheime gedachten van de mens te lezen, te weten en Jezus te zien die de gedachten leest van de leraren van de wet. Deze gebeurtenis vertelt ons dat Jezus onderwees, maar wij zagen dit niet. Wij zagen niet dat Hij richting gaf en de inhoud van deze richting. Bovendien, na de behandeling, wanneer de mensen hun verbazing uitten, zou dit niet van toepassing zijn op al wat ze hoorden, maar verwijst naar wat ze hadden gezien. Daarom verwijzen de evangelisten ons naar deze gebeurtenis van de genezing van de minder valide, als een les, als een onderwijs. Een les over de kennis en de identiteit van Jezus, die God ingrijpt in het menselijk leven, een nieuwe manier van zaken doen, door middel van zijn Zoon, door wie de Zoon des mensen, die we als Zoon van God zien en toont ons dat ziekte en zonde gekoppeld zijn aan elkaar. We zien een mindervalide die door Jezus wordt genezen, maar wie gebruik maakt van deze gelegenheid dat Jezus en de mindervalide elkaar tegenkomen. Vier mensen waren bereid dit streven en last op hun schouders te nemen. Ze stopten niet na het ondervinden van een obstakel. Ze konden terug gaan en wachten op een nieuwe kans, maar ze gingen op zoek naar een nieuwe kans. Deze ondersteuning komt voort uit de oneindige liefde voor hun dierbaren. Vandaag de dag hebben wij de behoefte om deze vier mensen als voorbeeld te nemen. Na de verkondiging van het Woord, de predicatie van God Jezus, is door goddelijke aanwezigheid en kracht van Gods woord aan de kerk toevertrouwd. En door middel van de kerk ook naar ons, de gelovigen. Ook wij hebben om ons heen familie en kennissen die niet fysiek beperkt zijn, maar wel lijden aan geestelijke invaliditeit, geestelijke onbewogenheid. Want kijkend vanuit het hedendaagse oogpunt naar deze gebeurtenis, is de lichamelijke belemmering het teken en 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication