6

Preken 02 juli 2017 “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” (1 Petrus 5:8) De hedendaagse Evangelie vertelt de volgende gelijkenis die door de Heer Jezus is verwoord: “Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre streken op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen” (Mattheus 12:43-45). Met deze kleine Evangelische gelijkenis deelt onze Heer Jezus een grote waarheid over de praktijk van het leven met ons. 1) De aller reinste ziel kan verbannen zijn van de mens, maar dat betekent niet dat het vernietigd is. Met andere woorden: het kwaad kan verliezen op deze wereld, we kunnen het verbannen uit ons leven, maar vernietigen kunnen we niet. Het is ver van ons, maar het bestaat en niet te vernietigen. Het is altijd op zoek naar mogelijkheden om tegenslag te geven en het verloren te herstellen. 2) Hieruit kunnen we afleiding dat een religie die alles verbiedt niet voldoende kan zijn en niet volmaakt is. Het probleem van een dergelijk geloof is dat het de mens kan zuiveren door slechte daden te verbieden, maar het kan de mens niet rein houden voor een lange periode. Bijvoorbeeld: iemand die iedere dag naar het café gaat en dronken wordt, kan je niet corrigeren. 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication