12

bedrijvigheid, met aanvullend tijdelijke ligplaatsen als wachtkaaien ter ondersteuning van de binnenvaartsector. Er wordt ook voorzien in enkele commerciële ligplaatsen. 4. Willemdok, Verbindingsdok en Bonapartedok: Deze dokken worden laagdynamische dokken. De watervlakken die vlakbij de historische en toeristische stadskern liggen, krijgen een nieuwe bestemming. De stad ontving in het verleden al vele vragen vanuit de directe omgeving van het Bonapartedok om dit dok te gebruiken voor verschillende doeleinden. Ze heeft nu beslist om het Bonapartedok te herbestemmen. Er wordt een marktoproep gelanceerd voor een commerciële horecainvulling op het watervlak. Het centrale deel van het watervlak leent zich dan weer voor recreatie en sport. Doelstelling is dat beide elkaar versterken. 5. Scheldekaaien- Centraal Deel: Dit deel van de Scheldekaaien vormt het centrale scharnierpunt voor watertoerisme, waterbeleving en watermobiliteit. Er komt een groot nieuw cruiseponton en een opwaardering van het ponton Steenplein tot publieke verblijfsruimte. Aansluitend aan dit scharnierpunt worden nog bijkomende ligplaatsen voor riviercruises gecreëerd. 6. Scheldekaaien – Sint-Andries en Zuid: Hier zal de stad inzetten op landgebonden lokale sport- en spelmogelijkheid langs de Schelde. Er komen ook tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaart, marineschepen, opleidingsschepen (zoals de Tall Ships) en riviercruiseschepen als uitwijkplaats voor het cruiseponton. Verdere stappen… Nu het college het Stadshavenplan heeft goedgekeurd zullen verschillende stadsdiensten de deelaspecten van het plan verder onderzoeken en uitwerken. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication