0

Juli / Augustus 2020 - nr. 7 / 8

World Cleanup Day editie 2020… draag je steentje bij! Op 19 september is het opnieuw World Cleanup Day. Dan wordt er in meer dan 150 landen door miljoenen mensen opgeruimd. En deze editie heeft alles in zich om alvast in België een succes te worden. Want River Cleanup, Eneco Clean Beach Cup, JCI Belgium, Mooimakers en Be WaPP/Wallonie Plus Propre beslisten om hun krachten te bundelen om zoveel mogelijk vrijwilligers te mobiliseren voor dit initiatief. Waar River Cleanup vrijwilligers mobiliseert in de steden rond waterlopen, neemt Eneco Clean Beach Cup de kuststrook voor zijn rekening. Mooimakers en Be WaPP verzamelen en ondersteunen dan weer alle lokale initiatieven in Vlaanderen respectievelijk Wallonië. Om de acties zo goed mogelijk te kunnen coördineren is er bovendien gekozen voor twee actieperiodes, in Vlaanderen van 17 september tot 20 september en in Wallonie van 24 september tot 27 september. Wil je je steentje bijdragen? Sluit dan aan bij één van de georganiseerde acties of organiseer gewoon zelf een actie. Kijk op https://worldcleanupday.be/ voor de informatie van de verschillende acties of de registratie van je eigen actie. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 2

Zwanenzang voor Belgian Boat Show Conceptum, de organisator van de Belgian Boat Show legt de boeken neer. Beurs- en eventorganisatoren zijn zwaar getroffen door de lock down als gevolg van het coronavirus. Betekent dit de zwanenzang voor de deze ‘parel aan de Belgische watersportkroon’? Foto: Een vliegtuigje (zelfs geen watervliegtuig) op de Belgian Boat Show 2018… Branchevervaging was een teken aan de wand voor de tanende performantie van beurs. (Eigen foto). Niet noodzakelijk. Maar sinds de overname van de Boatshow door Conceptum heeft deze organisator twee weinig succesvolle edities afgeleverd. Leergeld is vooralsnog een flauw excuus voor een beurs die dit jaar haar 32ste jaargang vierde in mineur. De sterkten van de show die in het verleden voor extra attractiviteit zorgden, werden terug geschroefd. Denk maar aan de formule van het ‘gastland’ dat in Gent vaak voor spetters zorgde. Daar was de laatste paar jaar niets meer van terug te vinden en dat precies in tijden waarin bootverhuur en –charter in de lift zitten.

Het lijkt er op dat Easy Fairs, de uitbater van Flanders Expo in Gent en de vroegere eigenaar van de Belgian Boat Show, net op tijd een aantal ‘problematische’ beurzen heeft doorgeschoven, want samen met de Boatshow werden nog een aantal andere beurzen, waaronder Country Side en Sfeer, van de hand gedaan. Volgens het artikel in De Tijd beschikte Conceptum amper over reserves. De organisatie werd gefinancierd met de voorschotten van de exposanten, verklaarde de CEO van de failliete onderneming. Dan heeft een lock down desastreuze gevolgen. Maar Conceptum staat jammer genoeg niet alleen, ook andere evenementenbureaus staat het water aan de lippen. Dat zien we ook in onze buurlanden. De RAI Amsterdam (‘een eeuw ervaring met evenementen’, luidt hun slogan) kondigt een reorganisatie aan waarbij een kwart van het personeel (125 personen op een totaal van 485) de laan wordt uitgestuurd. Waar ligt het initiatief? Gisteren (woensdag 7 juni) kregen we bericht dat de Belgian Boat Show Float in Nieuwpoort in de Vlaamse Yachthaven wel zal doorgaan. ,,De organisator van het Vakantiesalon (en van de Belgian Boat Show) eerste coronaslachtoffer in beurzenland”, schreef De Tijd op vrijdag 8 juni. Hoe de ‘floating show’ in Nieuwpoort op de rails gezet kan worden nu organisator Conceptum de boeken heeft neergelegd is onduidelijk. De curator van dat faillissement zal toch geen beursorganisator spelen? Wie daar het initiatief in handen heeft is een grote onbekende. Ook het fraaie plan om in het Antwerps Vakantiesalon van januari 2021 een zone ‘Vakantie te Water’ te incorporeren, staat op losse schroeven met het verdwijnen van organisator Conceptum. Wij noteerden eerder al dat dit samengaan voor de aanbieders van vaarvakanties beloftevol kan zijn. Voor 2022 werden plannen gesmeed om met de Boatshow terug te trekken naar de Nekkerhal in Mechelen, daar waar het 32 jaar geleden allemaal begon. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 4

Lokale beurzen Het is zonder meer tijd om formules te bedenken waarbij de kosten voor beursdeelname in verhouding staan tot de potentiële resultaten van het evenement. In het verleden zat die verhouding behoorlijk scheef. De Boatshow in Nieuwpoort, die gelukkig zijn waanzinnige ‘international’ ambities achterwege laat, biedt perspectieven als lokaal evenement. In Nederland kent de formule van lokale beurzen, ontstaan uit het samengaan van een paar verwante nautische bedrijven, succes. In ons land is Marina Yachting uit Oostende op dat vlak een trendsetter, zij organiseren al jaren opendeurdagen die wat het aantal tentoon gestelde boten betreft, vaak dit van de Gentse Boatshow overtrof. Er zijn nog meer regio’s en samenwerkingsformules te bedenken die in verhouding tot de marktschaal perspectieven bieden. Het lijkt er ten andere niet op dat beursorganisatoren die breed publieksbeurzen op het oog hebben, nog interesse zullen hebben in nichemarkten. En we mogen ons geen illusies maken, in ons land is de watersport en yachting een nichemarkt. Voor de beroepsfederaties ligt hier dan ook een uitdaging om een coördinerende en verbindende rol te spelen voor hun leden. Laat veel lokale initiatieven bloeien. Leo Van Dorsselaer, hoofdredacteur Bootmagazine. COLOFON Dit is de TableT versie van de maandelijkse e-newsletter van Bootmagazine, tijdschrift over reizen & recreatie om en op het water, nieuws over zeil- en motorboten, zeilvakanties en toervaren in België en de wijde wereld. Een uitgave van KIM vzw / 6minutes press - Grimbergen - België. Verantwoordelijk uitgever: Leo Van Dorsselaer. Contact: editor@bootmagazine.be - Website: bootmagazine.be Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 5

Wat krijgen we nu… Zeilen als Olympische sport op de schop? De Olympische spelen in TOkiO Overwegen een versObering. Met 11.000 deelnemers staat de organisatie voor gigantische uitdagingen. De roep om inkrimping dateert niet van vandaag maar klinkt door de coronacrisis luider dan ooit. Het Nederlands dagblad ‘De Volkskrant’ stelt dat zeilen van de Olympische tabellen mag verdwijnen. Niet alleen zeilen valt in ongenade bij de Volkskrant, ook golf, voetbal, honkbal naast de kostbare elitesporten zoals paardensport, moderne vijfkamp, gewichtheffen, schieten, boksen en ja ook zeilen. Zeilen was al van de partij bij de start van de Moderne Olympische Spelen in 1896, maar bij gebrek aan wind werden de wedstrijden afgeschaft. Bij de derde Olympiade gehouden in Saint Louis in de staat Missouri in de Verenigde Staten in 1904 werd zeilen geschrapt omdat het te duur en te omslachtig was de boten naar de VS te verschepen. Dit waren de eerste Spelen waarbij de gouden, zilveren en bronzen medailles werden uitgereikt. De Volkskrant haalt meerdere argumenten aan om het zeilen te schrappen als Olympische sport. ,,De duurste boten, als de legendarische Star, zijn dan wel uit competitie genomen, maar waarschijnlijk is er geen duurdere Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 6

campagne in de Olympische sport dan het zeilen. Boten de wereld over, materiaal soms op twee continenten, in Nederland een haven aan zoet water (Medemblik) en zout water (Scheveningen). Om van de afstanden bij de Spelen maar te zwijgen. Qingdao op 2 uur vliegen van Peking in 2008, Weymouth op 5 uur treinen van Londen in 2012. De meest vervuilde baai van Brazilië in 2016 als zeilwater, ook al een aanbeveling om door deze sport een streep te zetten. Om te zwijgen van de praktische onmogelijkheid de strijd als toeschouwer te volgen, track&trace ten spijt.” Oh ja, het zeilen zou een verschil van 350 deelnemers uitmaken. Foto: De 8m klasse tijdens de Olympische Zomerspelen 1912 / Wikipedia:Public domain/Creative Commons Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 7

Van kajakken tot drijvende horeca: stad wil meer leven in Antwerpse dokken brengen In het Stadshavenplan 2020 – 2030 dat het Antwerps college goedkeurde neemt waterbeleving en -recreatie een belangrijke plaats in. Zo zal er meer ruimte zijn voor recreatie op of aan het water. Op die manier wordt de band tussen stad en Schelde verder uitgediept. Sinds 2016 werden de watervlakken van het Eilandje overgedragen van het Havenbedrijf naar de stad en werd de Stadshavendienst opgericht. In 2010 werd bovendien het Masterplan Scheldekaaien goedgekeurd, dat sindsdien gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit jaar werd ook beslist om het beheer van de Scheldekaaien grotendeels over te dragen aan de stad. Zo is er een eenduidig beleid mogelijk tussen het Eilandje en de Scheldekaaien op het vlak van ligplaatsbeheer, exploitatiebeheer, politiereglement, handhaving en de concessie voor walvoorzieningen. In het kader van deze gewijzigde situatie keurde het college het Stadshavenplan 2020-2030 voor de Scheldekaaien zone stad en het Eilandje goed. De nadruk ligt daarbij meer op de interactie Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 8

tussen stad en water. Het nieuwe plan zal het beleidskader vormen voor de Stadshaven en de invulling en bestemming van watervlakken en kades bepalen. Daarbij is er veel aandacht voor waterbeleving en waterrecreatie. Waterrecreatie, steigers en pontons voor waterbeleving en vaste ligplaatsen voor rondvaartboten De Stadshaven maakt deel uit van het toeristische hart van de stad. Waterbeleving en levendigheid op het water zijn daarom cruciaal. De stad verliest daarbij de veiligheid en het vermijden van overlast niet uit het oog. (foto: kim/6minutes) Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 9

“Zeker met het Bonapartedok hebben we een grote opportuniteit om de band tussen de Antwerpenaar en de Stadshaven te versterken”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Daarom gaan we bestuderen of kajakken en andere waterrecreatie daar mogelijk is. We gaan ook op zoek of er commerciële interesse is om op het watervlak van het dok zelf een horeca-invulling uit te bouwen, bijvoorbeeld op een ponton.” Waterrecreatie is er momenteel nog niet mogelijk tenzij gebonden aan evenementen maar zal in de toekomst wel een belangrijkere rol spelen. Er wordt een onderzoek opgestart om na te gaan of bepaalde types van waterrecreatie door middel van een exploitatiereglement mogelijk gemaakt zouden kunnen worden in de laagdynamische delen van de Stadshaven. Dat zijn delen met weinig scheepvaart en scheepsbewegingen. In eerste instantie gaat het om de locaties Willemdok, Bonapartedok en Kempisch dok. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 10

Verder vormen en steigers en pontons een belangrijke schakel tussen de watervlakken en het land en moeten ze de mogelijkheid bieden om recreatie, watermobiliteit en waterbeleving toe te laten. Bij de aanleg van nieuwe pontons en steigers moet het gebruik duidelijk bepaald worden en in functie daarvan ook de eventuele maatregelen rond veiligheid en overlast. Voor rondvaartboten wil de stad vaste ligplaatsen voorzien aan de zuidoostkant van het Kattendijkdok, vlakbij het publieke ponton aan de New Yorkkaai. Zo zullen burgers en toeristen eenvoudig de vertreklocatie kunnen vinden en rondvaarten kunnen doen op het Scheldegebied en in de zeehaven. Deelgebieden met een eigen focus Het Stadshavenplan 2020 – 2030 werkt voor verschillende deelgebieden krachtlijnen uit. Drie aandachtspunten zijn daarbij cruciaal: toegankelijkheid, afstemming tussen land en water; en veiligheid. De krijtlijnen van het Stadshavenplan 2020-2030 voor de belangrijke deelgebieden worden vooropgesteld als volgt. 1. Droogdokken Noord: Dit zijn de hoogdynamische ‘natte’ dokken 8 tot 10 met veel scheepvaart en scheepsbewegingen. Ze worden ingezet ter ondersteuning van de passagiersvaart. Zo kunnen ze bijvoorbeeld door riviercruises en de pleziervaart gebruikt worden als wachtplaats, voor beperkte werkzaamheden en als kortstondige ligplaats. 2. Kattendijkdok: Het Kattendijkdok is een hoogdynamisch dok met focus op passagiersschepen (evenementschepen, dagrondvaartboten, riviercruises) en daarnaast een publiek ponton voor waterbeleving en watermobiliteit. Ook de beroepsvaart blijft hier een plek behouden ter hoogte van de kaaien in het noordoosten. 3. Kempisch dok: Het Kempisch dok legt de focus op de pleziervaartsector (concessie jachthaven) en waterrecreatie. Daarnaast is het onderdeel van de Innovatieve Stadshaven waar er aandacht is voor Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 11

bedrijvigheid, met aanvullend tijdelijke ligplaatsen als wachtkaaien ter ondersteuning van de binnenvaartsector. Er wordt ook voorzien in enkele commerciële ligplaatsen. 4. Willemdok, Verbindingsdok en Bonapartedok: Deze dokken worden laagdynamische dokken. De watervlakken die vlakbij de historische en toeristische stadskern liggen, krijgen een nieuwe bestemming. De stad ontving in het verleden al vele vragen vanuit de directe omgeving van het Bonapartedok om dit dok te gebruiken voor verschillende doeleinden. Ze heeft nu beslist om het Bonapartedok te herbestemmen. Er wordt een marktoproep gelanceerd voor een commerciële horecainvulling op het watervlak. Het centrale deel van het watervlak leent zich dan weer voor recreatie en sport. Doelstelling is dat beide elkaar versterken. 5. Scheldekaaien- Centraal Deel: Dit deel van de Scheldekaaien vormt het centrale scharnierpunt voor watertoerisme, waterbeleving en watermobiliteit. Er komt een groot nieuw cruiseponton en een opwaardering van het ponton Steenplein tot publieke verblijfsruimte. Aansluitend aan dit scharnierpunt worden nog bijkomende ligplaatsen voor riviercruises gecreëerd. 6. Scheldekaaien – Sint-Andries en Zuid: Hier zal de stad inzetten op landgebonden lokale sport- en spelmogelijkheid langs de Schelde. Er komen ook tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaart, marineschepen, opleidingsschepen (zoals de Tall Ships) en riviercruiseschepen als uitwijkplaats voor het cruiseponton. Verdere stappen… Nu het college het Stadshavenplan heeft goedgekeurd zullen verschillende stadsdiensten de deelaspecten van het plan verder onderzoeken en uitwerken. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 12

Hollandsche Zeilvloot bereikt Den Haag, maar nog niet gered… nOODfOnDs 20 miljOen eurO nODig! Na de lancering van de petitie Red de Hollandsche Zeilvloot op 21 mei en de manifestatie voor Pampus op 9 juni, bereikte de Hollandsche Zeilvloot op 22 juni 2020 Den Haag. Aan boord het Nederlandse tall ship ‘bark Europa’ ‘ kregen leden van de Tweede Kamer de petitie ‘Red de Hollandsche Zeilvloot’ overhandigd. Foto: Arjan de Jager – V.l.n.r.: Joost Martijn, schipper, ondernemer en woordvoerder Hollandsche Zeilvloot. Wytske Postma, Tweede Kamerlid CDA en woordvoerder scheepvaart. Hilde Palland, Tweede Kamerlid CDA en woordvoerder arbeidsmarkt. Jelte Himba, kapitein bark Europa. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 13

Zowel de petitie als de manifestatie zijn initiatieven vanuit de schippers van de vloot, om het werk van de BBZ, vereniging voor beroepschartervaart, kracht bij te zetten. De petitie werd door maar liefst 25.000 mensen ondertekend en de manifestatie leverde wereldwijd aandacht op voor de nijpende situatie van de Hollandsche Zeilvloot. Door de gevolgen van de corona-crisis is een noodfonds voor de branche noodzakelijk, zodat maatwerk maatregelen kunnen worden geleverd aan de ondernemers. Noodfonds van 20 miljoen dringend nodig voor de chartervaart Twee maanden geleden sloeg de BBZ alarm: de generieke maatregelen voor ondersteuning van het bedrijfsleven zijn niet voldoende om te voorkomen dat ondernemers failliet zullen gaan en dat historische schepen zullen verdwijnen. Door de Coronacrisis moeten schepen alle reizen voor 2020 afzeggen. De oude contracten kunnen niet uitgevoerd worden. De nieuwe Social Distancing regels kunnen voor sommige schepen iets aan verlichting brengen, maar het zal niet voorkomen dat de omzetschade voor dit jaar op zo’n 60 miljoen euro uit komt, of wel 90% van de totale jaaromzet van de hele sector. Om de circa 400 schepen te beschermen moeten schippers in het zadel worden gehouden. Naast de generieke maatregelen die de overheid heeft opgezet is daarvoor een Noodfonds nodig van 20 miljoen euro. Met het fonds kunnen schippers het noodzakelijke onderhoud aan hun vaak onvervangbare schepen bekostigen en de schepen behouden. De BBZ roept de regering op om nu snel tot actie over te gaan en de sector te hulp te komen: “Ze wachten al twee maanden op antwoord en dat is veel te lang.” Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 14

Twee Nederlandse teams in Youth America’s Cup 2021 De Youth America’s Cup 2021 is dé internationale offshore zeilrace voor teams onder 25 jaar. De teams gaan in Nieuw Zeeland met snelheden van 60 km/u over het water foilen. Voor het eerst gaat Nederland deelnemen aan de Youth America’s Cup 2021, deze keer zelfs met 2 teams. Enkele weken geleden kondigde het Kingdom Team haar deelname aan de YAC2021 aan. Nu is het de beurt aan Team DutchSail! Onder leiding van zeilheld PieterJan Postma wordt de beste groep jeugdzeilers van Nederland van 18 tot en met 24 jaar hiervoor geselecteerd en klaargestoomd voor de internationale top. Een selectie van 2 mannen en 2 vrouwen gaan de strijd aan in de wedstrijd. Zij gaan in februari 2021 de wereld laten zien dat Nederland niet alleen in het Olympisch zeilen al ruim twee jaar het beste zeilland ter wereld is, maar ook offshore aan de top staat. Teamwork makes the dream work Deze campagne is mogelijk door de samenwerking van de belangrijkste Nederlandse zeilorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Onder de vleugels van DutchSail in samenwerking met Sailing Holland, ondersteund door het Watersportverbond én op inschrijving van KNZ&RV en KRZV De Maas. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Janssen de Jong Groep. ,,Wij willen de nieuwe generatie zeilers inspireren met ondernemerschap, innovatie en lef. Laten zien dat dromen uitkomen als je doorzet en samenwerkt. Hiermee slaan we de brug naar nog meer offshore zeildromen zoals bijvoorbeeld de Ocean Race – met de stopover in Den Haag, het WK Zeezeilen – eveneens in Den Haag en het offshore zeezeilen als OlymBoot e~magazine / juli 2020 - pg. 15

pische zeildiscipline vanaf 2024. Want samen is alles mogelijk”, aldus de initiatiefnemers. Pieter-Jan Postma: “Het team is het belangrijkste op de boot. In elke race zie je onder druk hoe zij op elkaar ingespeeld zijn, elkaar door en door vertrouwen. Dat ontstaat niet zomaar, dat vraagt voorbereiding, volledige inzet, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Deze cultuur maken we samen en dan kun je presteren op het hoogste niveau. De Youth America’s Cup is de missing link in het Nederlandse jeugdprogramma, dat loopt van de Optimist tot aan de Olympische Spelen. Ik geloof er heilig in dat je samen meer kunt bereiken, dat de verbinding aangaan werkt. Dat alle partijen en initiatieven in en buiten de zeilwereld nu de krachten bundelen om dit waar te maken, is voor mij een droom die uitkomt.Samen gaan we nieuwe zeilhelden creëren.” Foto – De initiatiefnemers: Bart Brouwer (KoffiePartners) • Stijn Uijthoven (Appelhoven Vastgoed) • Pieter-Jan Postma (PJ – now is the time) Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 16

,, Wij willen de nieuwe generatie zeilers inspireren met ondernemerschap, innovatie en lef. Laten zien dat dromen uitkomen als je doorzet en samenwerkt. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 17

YOUTH AMERICA’S CUP AC 9F 9 metre foiling monohull Will do more than 20 knots Dagger board foils 4 Crew Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 18

Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 19

Ocean Race uitgesteld tot 2022 maar tienjarenplan aangekondigd De 14e editie van de Ocean Race waarvan de start oorspronkelijk voorzien was in oktober 2021 is een jaar uitgesteld. De nieuwe vertrekdatum is in oktober 2022, in Allicante om te eindigen in Genua in de zomer van 2023, meteen het 50-jarige jubileumjaar van de Race. Wel wordt overwogen een Europe Race te houden voor de zomer van 2021. “Sinds 1973 is The Ocean Race een van de moeilijkste uitdagingen in de sport. Winnende teams hebben laten zien dat een goede voorbereiding de basis is voor succes. We bevinden ons nu in ongekende tijden en onze eerste prioriteit is het welzijn van iedereen die door de pandemie is getroffen, ”zei Richard Brisius, de Race Chairman van The Ocean Race. “Als internationale sportcompetitie, met stops op zes continenten, zijn we diep verbonden met de veranderende realiteit van zeilers, teams, steden en partners over de hele wereld. We hebben de afgelopen maanden positief samengewerkt om een stabiele en verbeterde toekomst te ontwikkelen, en dit heeft geleid tot het allereerste tienjarenplan van The Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 20

Ocean Race, een tienjarenplan aangepast aan de nieuwe realiteit in een innovatieve, duurzame en verantwoordelijke manier.” De volgende editie van de Race staat open voor teams in de V065- en IMOCA60-klasse. “Het winnen van de Ocean Race is nog steeds een grote ambitie voor mij”, zei Olympisch en America’s Cup-kampioen Peter Burling, die voor het eerst meedeed aan het evenement in 2017-18. “Ik weet hoeveel moeite en planning en voorbereiding er nodig is om een sucFoto: Jesus Renedo / Volvo AB Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 21

cesvolle campagne samen te stellen. Door dit extra jaar in te bouwen voorafgaand aan de volgende race, wordt de kans groter dat sterke, goed voorbereide teams klaar staan aan de start in Alicante. Ik denk dat dit een weloverwogen en goede beslissing is. ‘ Het duurzaamheidsprogramma, een kernpijler van de Race, zal verder gezet worden onder de vlag van Racing with Purpose. De Ocean Race Summits, de Education and Science-programma’s worden allemaal verbeterd en geïntegreerd in alle facetten van de organisatie van de Race. De IMOCA60’ is de nieuwe klasse die van de partij zal zijn in de 2022-23 editie van The Ocean Race, naast de VO60’s die we kennen van de vorige race. © Amory Ross | 11th Hour Racing

Nederlandse ongevalcijfers scheepvaart 2019: minder scheepsongevallen, meer slachtoffers De Ongevalcijfers van De scheepvaarT in 2019 Op De kanalen, rivieren en meren van neDerlanD zijn Over 2019 geDaalD in vergelijking meT 2018. helaas waren er in 2019 meer slachTOffers Te beTreuren, waarvan 5 DODelijke slachTOffers. Geregistreerde ongevallen Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren daalde in 2019 naar 1.277. Dit zijn 78 ongevallen minder dan in 2018. Onder het totaal van 1.277 ongevallen waren er 1.117 nieternstige scheepsongevallen (tegenover 1179 in 2018) en 160 ernstige scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2018, maar rond het gemiddelde van de jaren 2015-2017. Ernstige ongevallen Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn. In 2019 waren er 5 dodelijke slachtoffers te betreuren in 5 van alle geregistreerde scheepsongevallen. 3 van deze ongevallen waren eenzijdig met recreanten, 1 ongeval betrof een aanvaring tussen een rhib (Rigid Hull Inflatable Boat) en een motorsloep en er was een ongeval waar een vrachtschip zonk tijdens een zuidwesterstorm met windkracht 9-10 Beaufort. Scheepsongevallen op de Noordzee In 2019 zijn er meer zeer ernstige scheepsongevallen (5 stuks) geregistreerd op het Nederlandse deel van de Noordzee ten opzichte van de afgelopen jaren (1 ongeval in 2018 en 2 ongevallen in 2017). Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 23

Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 24

Foto: P. Bolsius ,, Er is geen duidelijke verklaring gevonden voor het hogere aantal scheepsongevallen op de Noordzee. Er is geen duidelijke verklaring voor dit hogere aantal gevonden. Daarentegen is er een lager aantal ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Het totaal aantal geregistreerde ongevallen volgt de trend van de afgelopen jaren. De 5 zeer ernstige scheepsongevallen in 2019 betreffen verschillende soorten scheepsongevallen met verschillende oorzaken. De geregistreerde zeer ernstige scheepsongevallen in 2019, zoals de ramp met de MSC Zoe (containerschip dat deel van lading verloor – nvdr), hebben voor aanzienlijke gevolgschades gezorgd. Er heeft grote milieuvervuilBoot e~magazine / juli 2020 - pg. 25

ing plaatsgevonden, 3 schepen zijn verloren gegaan en de ongevallen hebben 3 dodelijke slachtoffers veroorzaakt. Samenwerken aan veiligheid Op de vaarwegen in Nederland vaart zowel beroeps- als recreatievaart, met in het zomerseizoen uiteraard meer recreanten. Een onjuiste inschatting van elkaars manoeuvres, beperkte zichtlijnen en of snelheid kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken waren, was in 2019 33, in 2018 was dit 40. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40. Rijkswaterstaat werkt samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen aan het vergroten van de veiligheid op het water onder de campagne ‘Varen doe je Samen!’. Deze campagne omvat onder andere het geven van voorlichting en het geven van adviezen aan recreatie- en beroepsvaart. Om de veiligheid van de recreatievaart te vergroten legt Rijkswaterstaat ook waar het kan zogenoemde recreatiegeulen aan. Op onze website kunt u meer lezen over de scheepsongevallenregistratie en over veilig varen op de rijkswateren. Vaar Melder-app De Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, heeft weer meer gebruikers dan het voorgaande jaar en waardevolle meldingen van vaarweggebruikers blijven binnenkomen. Zowel beroepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat en ook andere beheerders, zoals provincies en havenbedrijven, konden hierdoor tijdig actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. Op basis van tips en aandachtspunten van gebruikers heeft Rijkswaterstaat in 2019 de Vaar Melder-app verder nog iets aangepast en de categorie schade toegevoegd. De Vaar Melder-app is te downloaden voor iOS en Android. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 26

Onderweg… Le chemin vers DagbOekfragmenT: “magie en TrisTesse” Z omer 2020, een uitzonderlijke zomer op vele gebieden. We varen voor de zoveelste keer naar Parijs. Voor de magie van de lichtstad. Ook om de coronablues te verteren. En omdat er in La Douce nog weinig andere vaarmogelijkheden

Paris in coronatijden open liggen: kapotte sluizen en kanaalbruggen worden nauwelijks gerepareerd, algengroei en onderwaterplanten belemmeren de vaart en op sommige kanalen is er geen doorkomen aan. De weg naar Parijs zal altijd bevaarbaar blijven. tekst & foto’s: Marie-Rose Degheele

Le chemin vers Paris is een magische route. Ook in coronatijden. Iedere dag een stukje varen. Begin juli, meteen na de versoepeling van de coronamaatregelen varen we op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke de grens over. Noord-Frankrijk ziet er warempel vrolijk uit met wilde plantengroei op de troosteloze damwanden bij de sluizen. Geen pleziervaart, niemand om in te lopen of te kruisen. En opvallend weinig vrachtverkeer, de schepen liggen afgemeerd te wachten op opdrachten. ,,C’est la tristesse,’’ zegt een beroepsschipper terwijl we wachten aan een sluis, ‘op dit moment ben ik een goedkope drijvende silo.’’ Hij wil niet klagen, maar de beroepsvaart bloedt door de coronamaatregelen. Hij hoeft zich niet te haasten bij de levering van de lading gerst, vertelt hij, want de silo’s zitten vol, de brouwerijen brouwen minder bier. Canal du Nord is 95 km lang en verbindt over 19 sluizen en twee tunnels het stroomgebied van de Schelde met de Oise. Om waterverspilling tegen te gaan groepeert de sluiswachter de boten, zo varen we samen met twee plezierjachtjes waaronder een boot uit Kortrijk. ‘Eindelijk weg van thuis,’ zegt de Kortrijkzaan opgelucht. Beroepshalve levert zijn firma maaltijden aan scholen maar sinds maart zitten hij en zijn vrouw duimendraaiend thuis, met nog eens twee maanden schoolvakantie in zicht waren ze er als de kippen bij om Frankrijk binnen te varen. ,, Er zijn dagen dat we geen enkel jachtje kruisen. We treffen Franse pleziervaarders die klagen en knorren, vooral over het economisch beleid: dat degenen die werken zwaar worden belast en nauwelijks meer overhouden dan dezen die niet werken en financiële tegemoetkomingen krijgen in ruil voor sociale vrede. Helemaal anders is de sfeer op de Oise. De natuurlijke oevers zijn een paradijs voor flora en fauna, de lucht is ongelofelijk zuiver. We hebben de rivier bijna voor ons alleen, de zwanen gaan nauwelijks opzij als wij er komen aangetufd. Er passeren nauwelijks 7 vrachtboten per dag. Er zijn dagen dat we geen enkel jachtje kruisen. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 30

Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 31

Vincent en Theo van Gogh liggen broederlijk naast elkaar op het kerkhof van Auvers-sur-Oise.

Het voordeel van varen in coronatijden is dat alles vlotter verloopt, en dat het lukt om aan te meren in uitgelezen plekjes waarvoor je anders nooit de kans krijgt. Op de Oise zijn er sowieso weinig afmeerplekjes. Compiègne heeft een jachthaven, en ook een lange kademuur waar veel boten terecht kunnen, daar is nooit een probleem. L’Isle Adam is een toeristische voltreffer waar iedereen naartoe wil, maar er zijn maar twee ligplaatsen. ‘Eindelijk gelukt om in L’Isle Adam aan te meren,’ zeggen de Fransen naast ons. “La tristesse durera toujours” “La tristesse durera toujours” , schreef Vincent Van Gogh aan zijn broer Theo. Auvers-sur-Oise is nog zo’n plek waar je geluk moet hebben, nu zijn de drie ligplaatsen warempel leeg wanneer wij arriveren. Geen busladingen toeristen te bespeuren in het dorpje. Ideaal om rond te dolen in de kleine straatjes en tussen de velden die door Van Gogh in een ware kleurenexplosie vereeuwigd werden. Daarna maakte hij een einde aan zijn leven. Het weggetje naar het kerkhof is ondertussen geasfalteerd met lege parkeerplaatsen ernaast. Vincent en Theo van Gogh liggen broederlijk naast elkaar onder een dik bladerdek. Cergy vlakbij de monding in de Seine, heeft een gekende marina met alle faciliteiten. Normaal moet je op voorhand reserveren. Niet in coronatijden. De twee personeelsleden in het kantoortje vragen ons bezorgd hoeveel plezierboten er onderweg zijn. Tja, wat moet ik daarop antwoorden? Ook voor hen is het een rotzomer! (26 juli 2020) Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 34

Cergy, in coronatijden is reserveren niet echt nodig. Noord-Frankrijk ziet er warempel vrolijk uit met wilde plantengroei op de troosteloze damwanden bij de sluizen.

Het kerkje van Auvers-sur-Oise dat door Van Gogh in een ware kleurenexplosie vereeuwigd werd.

Schipper Nicolas Troussel (Corum) gekwalificeerd voor Vendée Globe 2020 nicOlas TrOussel, De franse schipper Die DOOr cOrum invesTmenTs wOrDT gespOnsOrD, is gekwalificeerD vOOr De venDée glObe 2020, een van De belangrijksTe zeilevenemenTen Ter werelD, Die Op 8 nOvember in De franse sTaD les sables-D’OlOnne van sTarT gaaT. De Vendée Globe is het enige zeilevenement waar schippers alleen en zonder enige hulp de wereld rond varen en wordt vaak in moeilijkheidsgraad vergeleken met de beklimming van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. In totaal is de race meer dan 40.000 kilometer, het equivalent van de omtrek van de aarde, waar schippers in de Atlantische, Indische en Pacifische Oceaan varen tot ze terugkeren naar hun vertrekpunt. De Vendée Globe is de enige solozeilwedstrijd waarbij schippers om de wereld zeilen zonder hulp van buitenaf. De Vendée Globe geldt als een extreem uitdagende race waarbij schippers en hun boten gedurende twee maanden wind, kou en ontberingen moeten doorstaan. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 38

Schipper Nicolas Troussel bereidt zich de komende maanden fysiek en mentaal voor op de race, met ondersteuning van zijn team bestaande uit 14 mensen met technische, sportieve of administratieve vaardigheden. De aanpassing aan de bevaarbaarheid van de nieuwe CORUM L’Épargne, uitgerust met de meest geavanceerde technologische innovaties, is een uitdaging waarbij geen enkel detail aan het toeval kan worden overgelaten. Om de mate van inspanning en de moeilijkheidsgraad van de voorbereiding goed te begrijpen; na elk van de navigaties heeft de schipper 24 uur nodig om zich volledig te herstellen. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 39

De aanpassingen aan de CORUM L’Épargne, een IMOCA 60-voets monohull, zijn in volle gang. De CORUM L’épargne wordt nu geprepareerd op de bekende werf van Mer Agitée. IMOCA Open 60 De Vendée Globe wordt gezeild in boten van het type IMOCA Open 60, ook wel Open 60 genoemd. Zoals de naam al aangeeft, zijn dit boten van 60 voet lang (18,28m). Deze IMOCA’s zijn geheel gebouwd van koolstofvezel en voorzien van een rotatiemast voor een betere aanstroming van het grootzeil en gelden als het summum in offshore wedstrijdzeilen in monohulls. In het oog springend zijn de foils (draagvleugels) die de boot tijdens het zeilen voor het grootste deel uit het water tillen. Schipper Nicolas Troussel: “Ik heb mijn hele leven toegewerkt naar deze race, het is een droom die uitkomt, het is mijn passie. Elke dag ben ik ermee bezig, met de boot, met CORUM. Ik ben erg verheugd dat ik de kwalificatie heb gehaald waar ik en mijn team maandenlang hard aan hebben gewerkt. Nu werken we toe naar het startschot voor de moeilijkste solorace ter wereld.” Frédéric Puzin, voorzitter van CORUM, over de deelname van de CORUM L’Epargne aan de Vendée Globe 2020: “Performance, commitment en risicomanagement zijn onderdeel van ons dagelijkse werk en van de waarden die besloten liggen in het CORUM DNA. In de zeilsport vinden we diezelfde waarden terug en Nicolas is voor ons de perfecte schipper om onze waarden uit te dragen over de wereld.” Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 40

Foto: Nicolas Trousel – Corum L’Epargne CORUM is een toonaangevende Franse vastgoedinvesteerder die in Frankrijk vermogensopbouw voor gewone particulieren mogelijk heeft gemaakt. In Nederland biedt CORUM momenteel twee vastgoedbeleggingsfondsen aan: CORUM Origin (eurozone) en CORUM XL (wereldwijd). Vanuit zeven internationale vestigingen beheert CORUM bijna 4 miljard euro aan activa wereldwijd. Meer informatie www.corum-funds.nl en www.vendeeglobe.org Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 41

Nieuwe boten in coronatijden DachT u DaT heT cOrOnavirus De inTrODucTie van nieuwe bOTen TOT uiTsTel DwingT? In tegenstelling tot de filmindustrie die de nieuwe releases op de lange baan schuift, liet de nautische wereld de voorbije maand tal van nieuwe zeil- en motorjachten te water. Dat gebeurde zowel reëel als virtueel. De werven die nog niet over een virtuele haven beschikken, zijn vandaag eerder een uitzondering. De bezoeker kan de jachten bezoeken en aansluitend een proefvaart boeken… Voor dat laatste moet hij dan wel uit zijn kot ‘mogen’ komen… Een en ander is met het oog op de boatshow in Cannes in september, een van de weinige watersportbeurzen die – met in achte name van de coronamaatregels – doorzet. Anderen bereiden zich reeds voor op een introductie tijdens Boot Düsseldorf in januari 2021. Zonder ons in details te verliezen, zetten we er een paar op en rijtje. Ondanks de klappen die de maritieme wereld te verwerken krijgt, is de zin voor innovatie en vernieuwing niet te temperen. De komende drie maanden lanceert Solaris 4 nieuwe modellen, de 40, 60, 80RS en tenslotte de 111. Net groot genoeg om de Swan 98 in lengte te overtreffen. Dit 30 meter jacht is een ontwerp van de gerenommeerde German Frers. Solaris 40

Swan 98 Dufour voegt een 530 toe aan zijn gamma, voorzien van 4 cabines en aansluitende natte cel. Duidelijk bedoeld voor de chartermarkt of eventueel voor grote en/of nieuw samengestelde gezinnen. Antares 11 Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 43

Bénéteau blijft in zijn zorgelijk bestaan ook voor introducties zorgen, een nieuwe Flyer 9 met een spitsvondige zij-instap en een Antares 11 in een flybridge versie. Maar daar blijft het niet bij. De nieuwe Gran Turismo 36 combineert de handling van een sportboot met het comfort van een cruising boot, wat zich ook weerspiegelt in de beschikbare leefruimte. Axopar 22 Spyder Axopar brengt een nieuwe 22-voeter op de markt die trailerbaar is, de Axopar 22 Spyder. Daarin werd de ervaring met de grotere types samengebracht om een veilige en zeewaardige dayboat te creëren die de bootliefhebber bij een eerste kennismaking vertrouwen geeft. De Boarncruiser 44 Elegance AC is dan weer een klassieker met een modern ‘twist’, een ruimtewonder voor zijn lengte, blijkbaar. Bavaria brengt met de Vida 33 een eerste daycruiser met buitenboordmotor, met of zonder hardtop. De eerste proefvaart staat in september gepland. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 44

Bavaria Vida 33 Op het elektrisch front komt Alva Yachts met de Ocean Eco 90 allelectric catamaran op de proppen. Ocean Eco 90 Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 45

Dehler 38SQ Vanuit Greifswald komt een nieuwe Dehler 38SQ aanzetten, een doorontwikkeling van de succesvolle Dehler 38. SQ staat voor Speed en Quality. Antonini Navi presnteert een UP40 – Crossover, in twee versies, met open kuip of gesloten brug in een modern-klassieke uitvoering. Greenline OceanClass 68 Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 46

Greenline komt met en 45 Coupe, gebaseerd op de romp van de 45 Fly. Daarnaast in het ‘long distance’ gamma een Ocean Class 68 met een Cummins diesel in combinatie met een elektromotor. De Signature 510 van catamaranbouwer Privilège beleeft zijn wereldpremière in Les Sables d’Olonne, evenals de Signature 580. Kenmerkend zijn de ruime stuurhut die een 360 graden uitzicht biedt. Trintella 50 En de Nederlandse jachtbouwer Joop Doomernik wekt het iconische merk Trintella weer tot leven met een nieuwe range zeiljachten die de draad oppikken waar hij in 2003 in de knoop raakte toen Trintella Yachts de deuren sloot. De wereldbekende designer German Frers ontwierp een reeks ‘gentleman’s yachts’ te beginnen bij een adembenemend mooie Trintella 45 en Trintella 50. To be continued…. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 47

Whaly Boats, voor werk en plezier... Speciale “Summer & autum Whaly gamma bij Marine T Marine Technics - Werfkaai 43 - 8380 Z +32 (0)50 54 60 31 info@marine-technics.be - www.marineBoot e~magazine / juli 2020 - pg. 48

m T Z - mn Deals” op Technics! Zeebrugge -technics.be Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 49 - %

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication