11

Verder vormen en steigers en pontons een belangrijke schakel tussen de watervlakken en het land en moeten ze de mogelijkheid bieden om recreatie, watermobiliteit en waterbeleving toe te laten. Bij de aanleg van nieuwe pontons en steigers moet het gebruik duidelijk bepaald worden en in functie daarvan ook de eventuele maatregelen rond veiligheid en overlast. Voor rondvaartboten wil de stad vaste ligplaatsen voorzien aan de zuidoostkant van het Kattendijkdok, vlakbij het publieke ponton aan de New Yorkkaai. Zo zullen burgers en toeristen eenvoudig de vertreklocatie kunnen vinden en rondvaarten kunnen doen op het Scheldegebied en in de zeehaven. Deelgebieden met een eigen focus Het Stadshavenplan 2020 – 2030 werkt voor verschillende deelgebieden krachtlijnen uit. Drie aandachtspunten zijn daarbij cruciaal: toegankelijkheid, afstemming tussen land en water; en veiligheid. De krijtlijnen van het Stadshavenplan 2020-2030 voor de belangrijke deelgebieden worden vooropgesteld als volgt. 1. Droogdokken Noord: Dit zijn de hoogdynamische ‘natte’ dokken 8 tot 10 met veel scheepvaart en scheepsbewegingen. Ze worden ingezet ter ondersteuning van de passagiersvaart. Zo kunnen ze bijvoorbeeld door riviercruises en de pleziervaart gebruikt worden als wachtplaats, voor beperkte werkzaamheden en als kortstondige ligplaats. 2. Kattendijkdok: Het Kattendijkdok is een hoogdynamisch dok met focus op passagiersschepen (evenementschepen, dagrondvaartboten, riviercruises) en daarnaast een publiek ponton voor waterbeleving en watermobiliteit. Ook de beroepsvaart blijft hier een plek behouden ter hoogte van de kaaien in het noordoosten. 3. Kempisch dok: Het Kempisch dok legt de focus op de pleziervaartsector (concessie jachthaven) en waterrecreatie. Daarnaast is het onderdeel van de Innovatieve Stadshaven waar er aandacht is voor Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication