26

ing plaatsgevonden, 3 schepen zijn verloren gegaan en de ongevallen hebben 3 dodelijke slachtoffers veroorzaakt. Samenwerken aan veiligheid Op de vaarwegen in Nederland vaart zowel beroeps- als recreatievaart, met in het zomerseizoen uiteraard meer recreanten. Een onjuiste inschatting van elkaars manoeuvres, beperkte zichtlijnen en of snelheid kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken waren, was in 2019 33, in 2018 was dit 40. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40. Rijkswaterstaat werkt samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen aan het vergroten van de veiligheid op het water onder de campagne ‘Varen doe je Samen!’. Deze campagne omvat onder andere het geven van voorlichting en het geven van adviezen aan recreatie- en beroepsvaart. Om de veiligheid van de recreatievaart te vergroten legt Rijkswaterstaat ook waar het kan zogenoemde recreatiegeulen aan. Op onze website kunt u meer lezen over de scheepsongevallenregistratie en over veilig varen op de rijkswateren. Vaar Melder-app De Vaar Melder-app, waarmee vaarweggebruikers melding kunnen maken van incidenten en gevaarlijke situaties of gedrag, heeft weer meer gebruikers dan het voorgaande jaar en waardevolle meldingen van vaarweggebruikers blijven binnenkomen. Zowel beroepsmatige als recreatieve vaarweggebruikers, maakten regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna aanvaringen en kapotte verlichting of ontbrekende verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat en ook andere beheerders, zoals provincies en havenbedrijven, konden hierdoor tijdig actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. Op basis van tips en aandachtspunten van gebruikers heeft Rijkswaterstaat in 2019 de Vaar Melder-app verder nog iets aangepast en de categorie schade toegevoegd. De Vaar Melder-app is te downloaden voor iOS en Android. Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 26

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication