23

Nederlandse ongevalcijfers scheepvaart 2019: minder scheepsongevallen, meer slachtoffers De Ongevalcijfers van De scheepvaarT in 2019 Op De kanalen, rivieren en meren van neDerlanD zijn Over 2019 geDaalD in vergelijking meT 2018. helaas waren er in 2019 meer slachTOffers Te beTreuren, waarvan 5 DODelijke slachTOffers. Geregistreerde ongevallen Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren daalde in 2019 naar 1.277. Dit zijn 78 ongevallen minder dan in 2018. Onder het totaal van 1.277 ongevallen waren er 1.117 nieternstige scheepsongevallen (tegenover 1179 in 2018) en 160 ernstige scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2018, maar rond het gemiddelde van de jaren 2015-2017. Ernstige ongevallen Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn. In 2019 waren er 5 dodelijke slachtoffers te betreuren in 5 van alle geregistreerde scheepsongevallen. 3 van deze ongevallen waren eenzijdig met recreanten, 1 ongeval betrof een aanvaring tussen een rhib (Rigid Hull Inflatable Boat) en een motorsloep en er was een ongeval waar een vrachtschip zonk tijdens een zuidwesterstorm met windkracht 9-10 Beaufort. Scheepsongevallen op de Noordzee In 2019 zijn er meer zeer ernstige scheepsongevallen (5 stuks) geregistreerd op het Nederlandse deel van de Noordzee ten opzichte van de afgelopen jaren (1 ongeval in 2018 en 2 ongevallen in 2017). Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication