8

Van kajakken tot drijvende horeca: stad wil meer leven in Antwerpse dokken brengen In het Stadshavenplan 2020 – 2030 dat het Antwerps college goedkeurde neemt waterbeleving en -recreatie een belangrijke plaats in. Zo zal er meer ruimte zijn voor recreatie op of aan het water. Op die manier wordt de band tussen stad en Schelde verder uitgediept. Sinds 2016 werden de watervlakken van het Eilandje overgedragen van het Havenbedrijf naar de stad en werd de Stadshavendienst opgericht. In 2010 werd bovendien het Masterplan Scheldekaaien goedgekeurd, dat sindsdien gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit jaar werd ook beslist om het beheer van de Scheldekaaien grotendeels over te dragen aan de stad. Zo is er een eenduidig beleid mogelijk tussen het Eilandje en de Scheldekaaien op het vlak van ligplaatsbeheer, exploitatiebeheer, politiereglement, handhaving en de concessie voor walvoorzieningen. In het kader van deze gewijzigde situatie keurde het college het Stadshavenplan 2020-2030 voor de Scheldekaaien zone stad en het Eilandje goed. De nadruk ligt daarbij meer op de interactie Boot e~magazine / juli 2020 - pg. 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication