8

S tadshavenmeester Werner Weijts maakt er geen geheim van. De pleziervaart is niet steeds in haar nopjes als het op de toegan¬kelijkheid van de jachthaven in het Willemdok aan komt. Maar het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen mobiliteit en de toegang tot de vereniging- en passantenhavens. Het nieuwe Stadshavenplan dat niet alleen de invulling van de watervlakken bepaalt maar ook diverse projecten of onderzoeksvragen, heeft deze bezorgdheid meegenomen,, Wij willen in de toekomst sterk inzetten op de automatische bediening van de kunstwerken, dat moet de doorstroming te land en te water bevorderen. We denken heel concreet aan een ‘blauwe golf’, naar Nederlands model. Op bepaalde tijdstippen – bij voorkeur buiten de ochtend- en avondspits – wordt de pleziervaart er in konvooi, zonder noemenswaardige wachttijden, langs sluizen en bruggen geloodst. Dat zou ook onderzocht moeten worden voor de Kattendijksluis en Londenbrug . Idem dito voor de Siberiabrug en toekomstige bruggen.” Is dat alles verre toekomstmuziek? ,,Integendeel”, beklemtoont de Stadshavenmeester. ,,Als je ziet welke weg reeds is afgelegd sinds in 2016 de watervlakken van het Eilandje overgedragen werden van het Havenbedrijf naar de stad en aansluitend de Stadsha¬vendienst werd opgericht, dan hebben we al een mooi parcours afgelegd. In de loop van 2020 werd ook beslist om het beheer van de Scheldekaaien grotendeels over te dragen aan de stad. Zo is er een eenduidig beleid mogelijk tussen het Eilandje en de Scheldekaaien op het vlak van ligplaatsbeheer, exploitatiebeheer, politiereglement, handhaving en het organiseren van dienstverlening en faciliteiten voor de diverse sectoren .” Deze stappen resulteerden in een ‘Stadshavenplan’ dat tal van voorzieningen omvat die het watertoerisme en in het bijzonder de pleziervaart een duwtje in de rug zal geven. Deze globale aanpak op lange termijn licht Werner Weijts graag toe. Maar eerst een paar cijfers. De Stadshaven bestaat uit zes historische dokken in het noorden van het centrum. Het is het oudste havengebied van Antwerpen. De zeeschepen zijn verdwenen en de typische havenactiviteiten gebeuren nu noordelijker in de tweede grootste zeehaven van Europa. Deze historische haven is geëvolueerd naar een moderne trekpleister voor passagiersschepen en biedt ligplaatsen voor woonschepen en pleziervaart in het centrum van Antwerpen. Er zijn twee jachthavens: in het Willemdok en het Kempisch Dok en er zijn ligplaatsen voor woonboten voorzien in het Houtdok. De Stadshaven is ook de thuishaven van verschillende dagrond8 bootmagazine.be

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication