0

Tijdschrift voor reizen & recreatie om en op het water Nieuws over watersport, zeil- en motorboten, zeilvakanties en toervaren in België en de wijde wereld. Preview Goeie grutten, de Hurtigruten... Verhalenwedstrijd “StadShaven antwerpen” herfst / winter 2020 Introductieprijs € 6,95 Editienr. 63 Toervaren: Quinta’s langs de Douro Zeilcharter: Montenegro, Cabrera... Lokaal: Ronquières In klein konvooi: Berlijn MAGAZINE

Partners Verhalenwedstrijd “Stadshaven Antwerpen” 2 bootmagazine.be

Verhalenwedstrijd “Stadshaven Antwerpen” Schrijf een kortverhaal fictie of non-fictie, historisch of actueel, ook lichtjes verzonnen mag. 10 à 15.000 tekens (ongeveer) Elk verhaal moet een link of verwijzing bevatten naar de Antwerpse stadshaven, de kaaien of het Eilandje en omgeving. Publicatie: ‘Special’ Bootmagazine Traveler, voorjaar 2021 Zie reglement: www.bootmagazine.be/verhalenwedStrijd/ Inzenden voor 20 februari 2021 naar: editor@bootmagazine.be Naast ‘eeuwige roem’ worden 7 prijzen verdeeld onder de auteurs van de voor publicatie geselecteerde verhalen In samenwerking met volgende partners: Antwerpen Stadshaven - ESPA, maritiem & logistiek - GO! Scheepvaartschool Cenflumarin - Hogere Zeevaartschool - Jachthaven Antwerpen - Kerkschip St. Jozef - MOIZO communicatie - MPM Maritiem Patrimonium - Nassau Scheepsbenodigheden - Opleidingsschip De Rupel - Rijn- & Binnenvaartmuseum - Sail Training Association Belgium - Sodipa Watersport - Vrienden Nationaal Scheepvaart Museum - Vrije Yacht Club Antwerpen - Watererfgoed Vlaanderen bootmagazine.be 3

In deze digitale Preview bieden wij u een integraal artikel en een intro/beeld van overige bijdragen. Bootm In dit nummer 8 Goeie grutten, wij vaarden de Hurtigruten... Wil je via het water de Scandinavische landen bezoeken, dan struikel je over de aanbiedingen van cruiseschepen. Voor wie het niet zo begrepen heeft op al die benepen toestanden aan boord van cruiseschepen, biedt een post- en vrachtboot een uitstekend alternatief. 46 Montenegro, zeilen in ongerepte wateren Montenegro is een vaargebied buiten de gewone trajecten. Het land is een van de jongste staten ter wereld, in het zuidoosten begrensd door de Adriatische zee. Het is meteen ook een unieke bestemming voor een zeilvakantie waar rust en natuur hand in hand gaan. En verder... Dichtbij huis varen in Covid-tijden, naar het Hellend Vlak van Ronquières Zeilcharter: Montenegro, traject buiten het gewone 4 bootmagazine.be 28 36

m magazine Traveler, te koop in de krantenwinkel of via abonnement: zie bootmagazine.be/abonnement/ BOOTMAGAZINE NR. 63 - HERFST / WINTER 2020 64 Wanneer is een gast een last? We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Het moment dat irritaties optreden wanneer mensen een tijd dicht op elkaar een kleine ruimte moeten delen. Thuis, op vakantie in een huisje, tijdens een logeerpartij, een uitje van je werk, en …op een boot. 76 Toervaren op de Douro Dat betekent schipperen tussen historische sites en quinta’s. Want de Douro heeft zijn naam niet gestolen. ‘Douro’ betekent ‘gouden rivier’ in het Portugees en toervaren op deze machtige en prachtige rivier in het noorden van Portugal is een belevenis om in te kaderen. De rivier vormt de schakel tussen de wijngaarden langs de steile rotsoevers en de immense wijnkelders aan de monding in Porto. Boek: Steigerjunkie. Hoe ik per boot door Nederland lift Zeilcharter: Cabrera, het laatste eiland 45 MAGAZINE 46 Toervaren in groep... Berlijn in zicht! Stadshaven Antwerpen, meer interactie tussen stad en water 54 90 bootmagazine.be 5

Watervlak Stadshaven Antwerpen open voor recreatie Meer interactie tussen stad en water De interactie tussen stad en water stimuleren, de burger dichter bij het water brengen… klinkt eenvoudig als opdracht maar deze doelstelling in de praktijk brengen is een ander paar mouwen. Toch is dit precies de uitdaging die de Antwerpse Stadshaven ter harte neemt.

Volledig artikel ‘gratis’

S tadshavenmeester Werner Weijts maakt er geen geheim van. De pleziervaart is niet steeds in haar nopjes als het op de toegan¬kelijkheid van de jachthaven in het Willemdok aan komt. Maar het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen mobiliteit en de toegang tot de vereniging- en passantenhavens. Het nieuwe Stadshavenplan dat niet alleen de invulling van de watervlakken bepaalt maar ook diverse projecten of onderzoeksvragen, heeft deze bezorgdheid meegenomen,, Wij willen in de toekomst sterk inzetten op de automatische bediening van de kunstwerken, dat moet de doorstroming te land en te water bevorderen. We denken heel concreet aan een ‘blauwe golf’, naar Nederlands model. Op bepaalde tijdstippen – bij voorkeur buiten de ochtend- en avondspits – wordt de pleziervaart er in konvooi, zonder noemenswaardige wachttijden, langs sluizen en bruggen geloodst. Dat zou ook onderzocht moeten worden voor de Kattendijksluis en Londenbrug . Idem dito voor de Siberiabrug en toekomstige bruggen.” Is dat alles verre toekomstmuziek? ,,Integendeel”, beklemtoont de Stadshavenmeester. ,,Als je ziet welke weg reeds is afgelegd sinds in 2016 de watervlakken van het Eilandje overgedragen werden van het Havenbedrijf naar de stad en aansluitend de Stadsha¬vendienst werd opgericht, dan hebben we al een mooi parcours afgelegd. In de loop van 2020 werd ook beslist om het beheer van de Scheldekaaien grotendeels over te dragen aan de stad. Zo is er een eenduidig beleid mogelijk tussen het Eilandje en de Scheldekaaien op het vlak van ligplaatsbeheer, exploitatiebeheer, politiereglement, handhaving en het organiseren van dienstverlening en faciliteiten voor de diverse sectoren .” Deze stappen resulteerden in een ‘Stadshavenplan’ dat tal van voorzieningen omvat die het watertoerisme en in het bijzonder de pleziervaart een duwtje in de rug zal geven. Deze globale aanpak op lange termijn licht Werner Weijts graag toe. Maar eerst een paar cijfers. De Stadshaven bestaat uit zes historische dokken in het noorden van het centrum. Het is het oudste havengebied van Antwerpen. De zeeschepen zijn verdwenen en de typische havenactiviteiten gebeuren nu noordelijker in de tweede grootste zeehaven van Europa. Deze historische haven is geëvolueerd naar een moderne trekpleister voor passagiersschepen en biedt ligplaatsen voor woonschepen en pleziervaart in het centrum van Antwerpen. Er zijn twee jachthavens: in het Willemdok en het Kempisch Dok en er zijn ligplaatsen voor woonboten voorzien in het Houtdok. De Stadshaven is ook de thuishaven van verschillende dagrond8 bootmagazine.be

Havengebouw aan het Zaha Hadidplein. Rondvaartboten, riviercruiseschepen en woonboten krijgen een afgemeten locatie toegewezen. vaartboten. Zij ontvangt jaarlijks een 850-tal riviercruiseschepen die verblijven in de Stadshaven en langs de Scheldekaaien. Aan de Scheldekaaien liggen hiervan jaarlijks een 300-tal riviercruiseschepen. Samen goed voor ruim 110.000 passagiers uit de hele wereld. Een tochtje met de RIB door het Stadhavengebied maakt een en ander duidelijk. We starten aan de kantoren van de Stadshavendiensten aan de Droogdokkenweg. Zeer toepasselijke naam want in het Kattendijkdok varen we langs de 9 beschikbare droogdokken die elke een aparte invulling krijgen. Het Kattendijkdok is een hoog dynamisch dok, maar dat valt op een nazomerse dag tijdens de Covid-19 periode niet meteen op. In het zuidelijke deel ligt de focus op passagiersschepen (riviercruises) en op waterbeleving en recreatie. Parel is hier het nieuwe publiek ponton dat op korte termijn gerealiseerd zal worden aan de New Yorkkaai. Het zuiden van de New Yorkkaai wordt de thuisbasis voor dag rondvaartboten. Het noordoosten van het dok, ten noorden van Houtdok, maakt deel uit van de Innovatieve Stadshaven met watergebonden concessies en daarbij horende ligplaatsen voor bebootmagazine.be 9

Deur van historisch droogdok. roepsvaart en aan het Zaha Hadidplein is een ligplaats voor evene-mentschepen Die krijgen er gratis een memorabel zicht bij op het nieuwe havengebouw, het architectonisch hoogstandje van Zaha Hadid, de Britse architecte van Irakese afkomst die het havenge¬bouw ontwierp. De zon- en waterweerspiegeling reflecteert het sensueel lijnenspel van het gebouw in de vorm van de romp van een schip dat boven de oude geklasseerde brandweerkazerne uit torent. Het is voorzien van een facetvormige oppervlakstructuur verwijzend naar de diamantstad Antwerpen. Zaha Hadid overleed aan een hartaanval in 2016, toen het nieuwe havengebouw in gebruik genomen werd. Het plein voor het gebouw kreeg haar naam. Verbonden met het water We stevenen op het Houtdok af, een dynamisch doorgangsdok met comfortabele ligplaatsen voor woonboten in het zuiden, aansluitend bij de bewoning aan het land in de Cadixwijk. Het Cadixplein wordt verbonden met het water, tussenliggende loodsen verdwijnen. gefaseerd De noordkaai is een onderdeel van de Innovatieve Stadshaven. Aansluitend varen we het Asiadok in, ook een hoog dynamisch dok. Dit dok maakt onderdeel uit van de innovatieve stadshaven voor bedrijven of instellingen die experimentele toepassingen willen ontwikkelen voor de maritieme of mariene sector. Ook de mogelijkheden voor personenvervoer over water kun¬nen benut worden, wat exploitanten van watertaxi’s of sloepenverhuur nieuwe mogelijkhe10 bootmagazine.be Faciliteiten om te bunkeren, ook voor pleziervaart.

Aanleggen langs het trappenpleintje aan het Kempisch dok. den biedt. In het noorden en oosten van het dok zijn er voornamelijk watergebonden concessies. Het gedeelte van Asiadok ten zuiden van de nieuwe Asia-fietsbrug is een laag dynamisch innovatiedok. De westkaai zal ingevuld worden met passagiersschepen, winterhaven en binnenvaart. We wenden de steven en varen het Kempisch dok binnen. Hier ligt de focus op pleziervaart (concessie jachthaven) en waterrecreatie aan de westelijke kaai. De Oostkaai maakt deel uit van de innovatieve stadshaven. Hier zijn nog tijdelijke ligplaatsen voor de beroepsvaart. Op langere termijn worden aan deze kaai de opties op watergebonden activiteiten behouden. Aan de noordkaai en zuidkaai worden er commerciële ligplaatsen voorzien, Faciliteiten, zoals laddertjes maken in- en uitstappen makkelijk. Bij onze terugtocht varen we langs de Kattendijksluis, die zorgt voor de toegankelijkheid van het stedelijk havengebied voor pleziervaart en passagiersschepen, komende van of met bestemming Scheldegebied. De bediening en het beheer van de Kattendijksluis gebeurt door De Vlaamse Waterweg nv. Vaartuigen, komende van, of met bestemming Scheldegebied, kunnen gebruik maken van de Kattendijksluis maar de beroepsvaart kan er momenteel geen gebruik van maken, wegens de nabije Royerssluis Zij dienen het stedelijk havengebied in te varen of te verlaten via de toegangswegen van het zeehavengebied of het Albertkanaal. bootmagazine.be 11

De Londenbrug en het verbindingsdok leiden ons naar de eerste trots van het Eilandje, het Willemdok, aansluitend bij het historisch stadscentrum. Aan de zuidkaai is er een concessie voor de jachthaven die zeer geliefd is bij passanten, pleziervaarders die in het hart van de historische stad kunnen afmeren. Aan de noordkaai van het Willemdok en het verbindingsdok worden commerciële ligplaatsen voorzien, die momenteel aansluiten bij de toeristische activiteit in dit deel van de stadshaven. Het voorliggende Bonapartedok is net als het Willemdok laagdynamisch. Het watervlak is voorzien voor watergebonden evenementen en recreatie. Langs de kade is er plaats voor commerciële ligplaatsen, aansluitend bij het commerciële centrum en het gebruik van het watervlak. Een ponton aan het MAS wordt bij voorkeur gerealiseerd binnen het kader van de commerciële invulling van het Bonapartedok, waarbij het voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. Langs de kade is er plaats voor laagdynamische commerciële ligplaatsen, aansluitend bij het commerciële centrum. Restauratie hoort bij de bescherming van het waterfgoed, de droogdokken bieden faciliteiten op dat gebied. 12 bootmagazine.be

Het begrip ‘laag dynamisch’ opent volgens de Stadshavenmeester heel wat perspectieven. Zo zouden activiteiten zoals roeien, zeilen, sloepvaren of suppen (Stand Up Paddle) in de zone Bonapartedok best mogelijk kunnen zijn. In de laag dynamische zones, waar de jachthavens in vertoeven, zal er bekeken worden welke activiteiten gekoppeld aan de ligplaatsen pleziervaart er mogelijk zouden zijn in de toekomst. Het begrip ‘laag dynamisch’ opent heel wat perspectieven op vlak van waterrecreatie. De zone Rijnkaai laten we even links liggen, maar dat betekent niet dat ze onbelangrijk is in het Stadshavenplan. Ze vormt een nieuw waterfront aan het Eilandje met een gerestaureerd kaaivlak met historische kranen (erfgoed). Het huidige meerverbod omwille van de staat van de infrastructuur zal tot na de door De Vlaamse Waterweg geplande kaaimuurstabilisatie van kracht blijven. Nadien bevat de Rijnkaai terug een aantal tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaart als wachtplaats voor de Royerssluis in het belang van de commerciële zeehaven van Antwerpen en de doorgang naar het Albertkanaal (Vlaamse Waterweg). Duurzaam In heel dit vernieuwingsproces speelt duurzaamheid een hoofdrol, aldus nog de Stadshavenmeester. Zo worden de walstroomvoorzieningen uitgebreid en staat een extra ‘Blauwe Wimpel’, als resultaat van de inspanningen van het havenbeheer en de jachthaven beheerders en gebruikers op het vlak van waterkwaliteit en milieuzorg, op het programma. Meer informatie over de stadshaven op: www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadshaven bootmagazine.be 13

Nieuwe abonnementsformules Bootmagazine Traveler & Specials Elk kwartaal verschijnt er een editie van Bootmagazine, 2 x Traveler, 2 x Special Prijs: € 6,95 per editie Elke maand verschijnt BooT e~magazine, elektronische nieuwsbrief en online bladerbaar tijdschrift, downloadbaar voor offline lectuur (inbegrepen voor iedereen in elke abonnementsformule). Individueeel jaarabonnement: € 24,90 via abonnementenland.be zie: bootmagazine.be/abonnement/ Groepsabonnement: € 100,Voor clubs en verenigingen. 5 abonnementen (4 + 1 gratis) Individueel verzonden aan 5 adressen naar keuze (leden, bestuur, leeshoek, kantine, voorzitter... ) plus gratis aankondiging van een open clubactiviteit in Boot e-magazine. via Steady.com zie: bootmagazine.be/abonnement/ Bedrijfsabonnement/Sponsor: € 295,voor 5 abonnementen plus vermelding logo en bedrijfs-gegevens in elke editie.. Gratis 1 aankondiging van opendeur, acties en promo’s in maandelijks Boot e~magazine. via Steady.com zie: bootmagazine.be/abonnement/ 14 bootmagazine.be

bootmagazine.be 15

Whaly Boats, voor werk en plezier... • Betaalbare prijs • Oersterk en dubbelwandig • Geproduceerd uit hoogwaardige én recycleerbare kunststof (Polyethyleen) • Onderhoudsvriendelijk Vrijetijdsboot Doordacht ontwerp met het accent op stabiliteit en veiligheid. Veel binnenruimte en prima vaareigenschappen... alles wat u van een vrijetijdsboot verwacht! Veilig, stabiel, slagvast, praktisch en duurzaam Werkboot Leger, brandweer, douane, havenbeheerders en binnenvaart zijn reeds jaren heel tevreden gebruikers van Whaly boten. Sterk, duurzaam... alles wat u van een werkboot verwacht! Whaly heeft een gamma boten van 2,10 tot 4,99 meter, prijzen vanaf € 665,(Whaly 210) over € 2.559,- (Whaly 370) tot € 7.129,- (Whaly 500) - btw inbegrepen! Inzetbaar voor: pleziervaart, werk, begeleiding watersportscholen, verhuurbedrijven, reddingsactiviteiten, sportvissen, als bijboten, elektrisch varen... Alle boottypes, prijzen en dealers België: www.whaly.com

Bezoek onze vernieuwde website: www.marine-technics.be En ‘like’ ons ook op Facebook: Marine Technics Zeebrugge Pleziervaart verzekerd! Wanneer materiaalbreuk geen optie is... en er de aanbiedingen van cruiseschepe ussenstop eintje ft op de benepe e cruis tie bootmagazine.be 17

Goeie grutten, we vaar

den de Hurtigruten… Reportage: Paul Bolsius.

‘D e mooiste zeereis ter wereld’, op een overdrijving meer of minder kijken de aanbieders van de Hurtigruten niet. Waar ze alvast in de fout gaan is met het begrip ‘zeereis’. De Hurtigruten - betekent letterlijk de ‘snelle route’ - is een meer dan honderd jaar oude Noorse veer- en transportdienst langs de Noorse kustlijn. Op volle zee vaar je alleen heel eventjes bij de oversteek naar de Lofoten. De postboot vaart bijna constant langs de kustlijn wat gegarandeerd een prachtig zicht op de bergen en de fjorden biedt. ’s Winters is het Noorderlicht op de afspraak, of niet? Het is er wel, maar je ziet het niet altijd. Zo heeft het reisbureau natuurlijk altijd gelijk. Elke dag vertrekt één van de 12 schepen vanuit Bergen, om na 2.500 zeemijlen en 34 havenplaatsen via het hoge noorden, opnieuw in Bergen aan te komen. De 12 daagse reis BergenKirkenes-Bergen is de klassieke cruise Noorse fjorden. Met de Hurtigruten postboot zijn er ook kortere trajecten mogelijk... Lees verder in Bootmagazine Traveler herfst/winter 2020 20 bootmagazine.be

bootmagazine.be 21

landse provincies aandoen per boot en daar slaagt ze ook in. En zoals de Chinese wijsgeer Confusius ons voorhield is niet de bestemming maar de weg er naartoe het belangrijkste. Dit leidt tot allerlei spannende, avontuurlijke en ontroerende momenten en vooral heel veel mooie gesprekken. Schipper mag ik overvaren? O ns buurland Nederland heeft al heel wat types’ junkies’ op ons losgelaten, denk maar aan adrenaline-, cyber-, food- of alcoholjunkies… maar een ‘steigerjunkie’ hebben we nog niet gehad. Dat is niet alleen een nieuw en origineel, maar ook een hartverwarmend type. Hoe een ‘hartverwarmende’ junkie zich aandient, daarvoor moet je het boek ‘Steigerjunkie’ van Wieke van Oordt ter hand nemen. Maar vooraf even opmerken, misschien kan je tot het besluit komt dat het begrip ‘steigerjunkie’ ietwat ongelukkig gekozen is. Wieke van Oordt is de eerste persoon ooit die per boot door Nederland liftte. Ja, je leest het goed, liften. Niet met een bordje langs de oprit van een autobaan maar langs de waterweg. Op haar bordje de tekst “Schipper, mag ik overvaren?”. Tijdens een 6 weken durende tocht legt ze een vastberadenheid aan de dag die wel aan een vorm van verslaving doet denken, maar ze heeft haar doel en de middelen steeds strak voor ogen. Ze wil de 12 Neder22 bootmagazine.be Naast alle havens, bruggen, boten en sluizen die Wieke tegenkomt, is de kracht van het boek juist de vriendelijkheid van de mensen die zomaar een wildvreemde mee aan boord nemen. De auteur weet door rake observaties de kleine en genereuze kanten van de watersporters plastisch te omschrijven. Het boek biedt een inkijkje in het leven van de Nederlandse watersporters - allemaal met hun eigen verhaal – die Wieke laten zien hoe mooi het leven vanaf het water is. Steigerjunkie is een persoonlijk reisverslag en een portret van het waterrijke Nederland in al z’n diversiteit. Het lijstje van boten en schippers dat ze als addendum in haar boek noteert spreekt wel tot de verbeelding. “Ik ben in 40 dagen op 70 boten in 12 provincies gekomen. Ik heb 970,3 kilometer en 165,6 zeemijl afgelegd. 34 dagen op zoet gevaren, 5 dagen op zout en 1 dag op allebei. Ik heb op 5 open kielboten gevaren, 32 motorboten, 9 platbodems, 24 kajuitzeiljachten, 1 vrachtschip, 1 rondvaartboot en 1 sleper. ik ben in 55 havens geweest en bij 20 watersport- en/of zeilverenigingen. Ik heb 63 mannelijke schippers ontmoet en 10 vrouwelijke schippers...” Steigerjunkie - Wieke van Oordt € 18,99 - Uitgeverij Hollandia ISBN 978 90 641 0710 8

INDUMAR INTERNATIONAL YACHT INSURANCE Thonetlaan 96 | 2050 Antwerpen | T +32 3 219 20 02 | info-insurance@indumar.be Onafhankelijk verzekeringsmakelaar & underwriter WWW.INDUMAR.BE

Naar het hell

ll Toervaren in Covid-tijden llend vlak van Ronquières Een leuke ligplaats, een gemakkelijke stoel, een goed boek, af en toe een drankje op een tafeltje naast die stoel en je bent al een heel eind op de goede weg. Dat is onze filosofie voor de vakantieperiode in Covid-tijden. Eentje met een bestemming in eigen land. Nooit heel ver weg. We willen de corona-evolutie opvolgen en vermijden dat we ergens muurvast komen te liggen. Lees verder in Bootmagazine Traveler herfst/winter 2020 Tekst: Jef Beernaert - Foto’s Eartha Deruddere

Cabrera, Het zicHt op de baai is adembenemend. om de ongereptHeid te vrijwaren, moet elke bezoeker op voorHand een permit reserveren.

Zeilcharter het laatste eiland... Lees de volledige reportage in Bootmagazine Traveler herfst/winter 2020 Je kan Palma de Mallorca met veel associëren, maar niet meteen met rust, onbereikbaarheid, eenzaamheid en ongereptheid. Toch ligt iets ten zuiden van de stad in de Middellandse Zee een van de laatste vergeten plekken van Europa: de eilandengroep Cabrera. Enkel bereikbaar per boot. Iets voor ons, dus.

Wanneer is een gast een last? We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Het moment dat irritaties optreden wanneer mensen een tijd dicht op elkaar een kleine ruimte moeten delen. Thuis, op vakantie in een huisje, tijdens een logeerpartij, een uitje van je werk, en …op een boot. Tekst : Annelies van Kleef en Peter Tilburgs - S/Y Skadi Tekeningen: Dirk Huyghe 28 bootmagazine.be

S oms moeten gasten en de gastheer en -vrouw invoeglijk zijn maar dat invoeglijk zijn heeft een grens. Aan de kant van het bezoek heerst vaak onwetendheid en onbegrip. Bootregels worden overdreven gevonden, ongemakkelijk en vaak druist dat tegen eigen gewoontes of principes in. Bijvoorbeeld als het gaat om gebruik van- en wegwerpen van toiletpapier, plastic, afval en (overmatig) gebruik van water. Mensen ergeren zich aan elkaars gewoonten bij gebruik van de keuken, badkamer en de PC. Geen wonder dat de sensatie-tv-programma’s die zich afspelen in een villa waarbij een aantal karakters bij elkaar gezet worden zo populair zijn. En dat is nog een grote villa, hoe moet het dan op een boot? Het maakt wel enig verschil of je in een groot luxe charterjacht stapt. Daar hoef je niet zelf te koken en betaal je voor het gemak dat je wenst. Op een zeilboot werkt het anders. Een goede zeil-etiquette is daarom essentieel en onthoud dat je op bezoek komt bij mensen die het grootste deel van de tijd alleen zijn. Een goede zeil- en bootetiquette is essentieel. Tekst: Henk Dheedene - Foto’s: Francis De Clercq Lees verder in Bootmagazine Traveler herfst/winter 2020 bootmagazine.be 29

Montenegro Een vaargebied buiten de Montenegro is een van de jongste landen ter wereld, in het zuidoosten begrensd door de Adriatische zee, in het westen door Kroatië, in het noordwesten door BosniëHerzegovina en in het noordoosten door Servië, ten oosten door Kosovo en tenslotte in het zuidoosten door Albanië. Het is meteen ook een unieke bestemming voor een cruise in alle rust. Lees de volledige reportage in Bootmagazine Reportage: Pierre-Yves Martens / Yachting Sud

Zeilcharter gewone trajecten, Montenegro is sinds december 2010 kandidaat-lidstaat van de EU. In 2004 werd Servië-Montenegro, het land waarvan Montenegro op dat moment deel uitmaakte, potentieel kandidaat-lidstaat. Direct nadat Montenegro zich in 2006 van Servië onafhankelijk had verklaard, werden de onderhandelingen over het kandidaatlidmaatschap van de EU gestart. Traveler herfst/winter 2020 Voor anker in de baai van Bigova.

Varen in groep mooie en Berlijn in zicht Zomer 2019. Met zes boten onderweg van Nieuwpoort naar Berlijn. Mijn schipper organiseert de reis omdat we de route al eerder gevaren hebben. De gemiddelde leeftijd van de crew nadert de 70. De Oberbaumbrücke over de Spree in Berlijn.

minder mooie momenten In Berlijn kunnen we bijkomen van de 1000 km lange tocht, en op de meren kunnen we bijkomen van Berlijn. Berlijn trekt aan voor de levenslust, de vibrerende energie, je hebt het gevoel dat alles daar gebeurt. Lees de volledige reportage in Bootmagazine Traveler herfst/winter 2020 Tekst & foto’s: Marie-Rose Degheele

Toervaren op de Douro, schipperen tussen historische sites De Douro heeft zijn naam niet gestolen. ‘Douro’ betekent ‘gouden rivier’ in het Portugees en toervaren op deze machtige en prachtige rivier in het noorden van Portugal is een belevenis om in te kaderen. De rivier vormt de schakel tussen de wijngaarden langs de steile rotsoevers en de immense wijnkelders aan de monding in Porto. Voor de bouw van de stuwdammen was deze rivier alleen bevaarbaar met speciale vaartuigen, de ‘barcos rabelo’ die de wijn in stevige vaten naar Porto brachten om er te rijpen tot heerlijke portwijn. Met vijf sluizen op Portugees grondgebied is de Douro een ‘brave’ rivier geworden, waar elke schipper met een minimum aan ervaring probleemloos het roer in handen kan nemen.

en quinta’s Lees verder in Bootmagazine Traveler herfst/winter 2020 Tekst: Leo Van Dorsselaer - Foto’s: Paul Bolsius

Bootmagazine mocht dit seizoen rekenen op de sponsoring/steun van: boot Düsseldorf www.boot.com Exmar Yachting www.exmaryachting.com Indumar Insurance, Antwerpen www.indumar.be Jachthaven Antwerpen www.jachthavenantwerpen.be Marina Yachting Center, Oostende www.marina-oostende.be Marine Technics, Zeebrugge: www.marine-technics.be V-Sure, Vosschemie Benelux www.v-sure.be Whaly Boats Europe www.whaly.com Colofon: Kwartaaltijdschrift - Bootmagazine Traveler: 2 x per jaar Bootmagazine ‘Special’:: 2 x per jaar Boot e~magazine: e-newsletter en downloadbaar e-magazine (maandelijks - 11 x per jaar) Website www.bootmagazine.be Partnerwebsites: www.watersportnieuws.be - www.yachtweb.be Hoofdredacteur / uitgever: Leo Van Dorsselaer mob. + 32 (0)475 67 03 02 Medewerkers: Jef Beernaert, Paul Bolsius, Marleen De Geest, Herwig De Weerdt, Henk Dheedene, Tine Deca, Marie-Rose Degheele, Dirk Huyghe, Georges Janssens, Dirk Sledsens. Coverbeeld: Paul Bolsius Redactie & administratie: KIM vzw / Bootmagazine Zemstweg 10 B-1850 Grimbergen - België tel. +32 (0)15 61 11 52 mail: editor@bootmagazine.be Advertentiewerving media-centrales & reclamebureaus: Moizo, Antwerpen Peter De Vester +32 (0)497 55 15 41 Prijs per editie: € 6,95 - Abonnementen België/ Nederland/Luxemburg: € 24,90 voor 4 edities, ( 2 x boek-zine Traveler & 2 x ‘Specials’) Andere landen: € 30,Zie: https://bootmagazine.be/ABONNEMENT/ KIM vzw/Bootmagazine is lid van We Media, federatie van professionele, onafhankelijke media Verantwoordelijk uitgever: L. Van Dorsselaer, Zemstweg 10 B-1850 Grimbergen - België 36 bootmagazine.be

www.jachthavenantwerpen.be rycb@rycb.be (algemene informatie)

Mijn passie. Juist nu. Tickets uitsluitend online! Bestel ze nu op boot.com #FOLLOWTHECALL Voor meer informatie: Fairwise bv 38 bootmagazine.be Hubert Frère-Orbanlaan 213 – B-9000 Gent Tel. +32 (9)245 01 68 info@fairwise.be

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
Home


You need flash player to view this online publication