10

1.2 Spelen, bewegen en rust Naast emotionele veiligheid is spelen, bewegen en rust ook heel belangrijk voor kinderen om zich te ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich veelal spelenderwijs op verschillende domeinen: sociaal-emotionele, cognitieve, motorische, zintuigelijke en creatieve ontwikkeling. Om die reden bestaat onze dagindeling uit een juiste balans tussen spelen, bewegen, rust en/of ontspanning. Spelen Kinderen leren door te spelen, te kijken, te imiteren, uit te proberen, per ongeluk te ontdekken en herhaling. Ieder kind ontwikkelt zich tijdens spel op zijn eigen niveau en op dat gebied waar zijn interesse ligt. Door te spelen maken kinderen de wereld om zich heen eigen, krijgen gebeurtenissen een plekje en verwerken kinderen informatie. Daarnaast leren ze het effect van hun eigen handelen en oefenen ze motorische, sociale, cognitieve en communicatieve vaardigheden. Wij besteden veel aandacht aan spelen en spel. We zorgen voor een speel-leeromgeving waarin kinderen betrokken kunnen spelen. Dit bereiken wij door: • zones/hoeken in de ruimtes op een juiste manier in te richten; • leeftijdsgerichte materialen aan te bieden die kinderen uitdagen en prikkelen tot (nieuw) spel; • kinderen fysiek de ruimte te geven om te spelen zonder dat ze elkaar storen; • activiteiten aan te bieden die de interesse van kinderen opwekt; • rust te hanteren op de groepen; • het inzetten van betrokken pedagogisch medewerkers die kindvolgend werken en het spel kunnen verrijken. Pedagogisch medewerkers kijken met aandacht naar kinderen in hun spel om te zien hoe sociale interacties onderling verlopen. Zo zien onze medewerkers waar ze interacties kunnen begeleiden, ondersteunen of verrijken. Ook tijdens gestructureerd spel zorgen pedagogisch medewerkers dat kinderen kunnen oefenen met sociale regels, stimuleren ze sociale interacties en breiden ze sociale vaardigheden uit. Denk aan bijvoorbeeld op je beurt wachten, samenwerken, helpen, delen en begrip tonen. 10 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication