11

Bewegen Kinderen bewegen van nature spontaan. Het geeft plezier, vertrouwen in hun eigen lichaam en zorgt voor een positief zelfbesef. Bewegen is van groot belang voor de motorische en zintuiglijke ontwikkeling welke de basis is voor alle andere ontwikkelgebieden. Bewegen draagt bij aan het aanmaken van verbindingen in de hersenen, zodat kinderen op latere leeftijd neurologisch klaar zijn om te leren lezen, schrijven en rekenen. Door de doorbloeding van het brein die bewegen veroorzaakt, zijn de hersenen in staat om nieuwe informatie en signalen beter te verwerken. We bieden kinderen de ruimte en tijd om te bewegen. We maken gebruik van materialen die kinderen uitdagen om te bewegen. Het streven is om elke dag naar buiten te gaan, waar met name de grove motoriek en zintuigelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Binnen maken we gebruik van centrale ruimtes of van een gym-/speelzaal waar kinderen vrij kunnen bewegen, klimmen, klauteren en met diverse soorten materialen kunnen spelen. Pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om te bewegen met gerichte beweegactiviteiten waarmee ze complexere bewegingen oefenen. Hierdoor werken de hersenhelften in het brein goed met elkaar samen. Denk aan kruipen, rollen, balanceren en springen. Onze medewerkers zijn enthousiast over bewegen en motiveren hiermee kinderen om mee te doen. Elke groep biedt bij de leeftijd passende materialen aan die de fijnere motoriek stimuleren (m.u.v. de babygroep), uitdagen en die de zintuigen prikkelen. Ook tijdens activiteiten komen kinderen in contact met verschillende soorten materialen waarmee ze kunnen ontdekken en oefenen. Wellicht minder voor de hand liggend, maar verzorging, het zelf aan- en uitkleden, tafeldekken, brood smeren en opruimen is ook bewegen. Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen om ze hierin te laten meehelpen, zelf dingen te proberen en/of te doen. Dit stimuleert naast de motorische vaardigheden ook de sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden. Door zelf dingen te kunnen, wordt het gevoel van zelfvertrouwen vergroot en door samenwerken wordt het groepsgevoel versterkt. Rust Rust is heel belangrijk om de opgedane ervaringen en informatie in de hersenen te kunnen verwerken. Op de baby- en dreumesgroepen wordt het slaapritme van de baby en dreumes aangehouden. Wij stimuleren het op de groep slapen tot en met de peutergroep. Elke dagopvanggroep biedt een veilige slaapplaats of een plek om uit te rusten. 11 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication