12

Kinderen die niet meer slapen krijgen tussen de middag de gelegenheid om te rusten. Op de groepen is er de gelegenheid voor kinderen om rustig te spelen of om zich terug te trekken als ze hier behoefte aan hebben. Op de BSO is er ook gelegenheid voor kinderen om zich terug te trekken of uit te rusten. Dit kan bijvoorbeeld in de leeshoek, op de bank of door rustig alleen aan tafel een activiteit te doen. 1.3 Samen op de groep Kinderopvang biedt een sociale leer-leefgemeenschap. De stamgroep van een kind is een belangrijke basis voor hoe we kunnen samenleven met diversiteit in samenlevingsvormen. In de eerste levensjaren leren kinderen door spel hoe onderlinge relaties in hun samenleving eruitzien. In hun spel alleen of met anderen doen zij ervaring op en onderzoeken ze het gedrag van andere kinderen of volwassenen. Wij creëren een positieve leer-leefomgeving (de groep) die aandacht heeft voor democratie en burgerschap. Hierin leert een kind zich aan te passen aan afspraken en omgangsvormen die horen bij een groep. Kinderen leren om te gaan met elkaar, iets te kunnen betekenen voor een ander, ervaringen op te doen in samenwerken en onderhandelen, ze leren om te gaan met conflicten, een eigen stem te hebben en ze ontwikkelen hun morele vaardigheden. Op de groep hanteren we vaste rituelen bij het vieren van feesten, zoals een verjaardag en (nationale) feestdagen. Bij een verjaardag gaat het erom de jarige in het zonnetje te zetten, om samen een feest te vieren en dit met elkaar te beleven. Hoe het vieren van een verjaardag op de groep werkt, is te lezen in de Pedagogische werkwijze. Naast verjaardagen besteden we tot op heden aandacht aan Nederlandse feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Koningsdag en carnaval. Wij gaan dit in de toekomst uitbreiden met andere feesten, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest. Een duidelijke structuur en grenzen helpen kinderen om zich vrij te kunnen bewegen. We spreken van groepsafspraken of van gedragsafspraken. Door niet te veel afspraken te hanteren, kunnen kinderen zich de afspraken eigen maken. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de afspraken die zij hanteren, passen bij de fase van de morele ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen bij interacties en sturen gedrag bij als dit nodig is. Ze kijken naar de verschillende rollen in de groep en welke positie een kind inneemt. Ze letten 12 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication