14

Met de ouders, en indien mogelijk het kind zelf, wordt de aanpak van het gedrag besproken. We gaan ervan uit dat de aanpak een positief effect heeft en het ongewenste gedrag ombuigt naar positief gedrag. Is dit niet het geval, dan zoeken we naar een andere aanpak. Hierbij kunnen we hulp inschakelen van onze intern begeleider of één van onze samenwerkingspartners als onderwijs of CJG. Kinderen met een speciale zorgbehoefte We doen ons best om elk kind bij de Kinderkoepel op te vangen, ook kinderen met een speciale zorgbehoefte, zolang het past bij het kind en binnen de afspraken en kaders van de groepsopvang die wij bieden. Managers beoordelen in hoeverre wij zorg en opvang kunnen bieden. Dit wordt met ouders besproken. Wij doen ons uiterste best om onze groepsopvang zo toegankelijk mogelijk te maken. Ons uitgangspunt hierin is dat de (emotionele) veiligheid van het kind, de groep en de medewerkers centraal staat. Daarbij is goed contact met ouders een voorwaarde. Het gedrag van een kind kan ons er ook op wijzen dat er meer speelt in de persoonlijke situatie van een kind. Open en eerlijke communicatie is van groot belang. Hoe beter pedagogisch medewerkers van de situatie rondom een kind op de hoogte zijn, hoe beter zij een kind begrijpen en kunnen begeleiden. 1.4 Taal Onze ruimtes bieden een rijke taal-leeromgeving met verschillende materialen, zones en hoeken. Er is volop ruimte voor fantasie- en rollenspellen. Elke groep heeft boeken passend bij de leeftijd van de kinderen. De peutergroepen en BSO beschikken over een plek waar kinderen kunnen lezen. Wij maken elke dag tijd om voor te lezen en te zingen om de taalontwikkeling te stimuleren. Verhalen dragen bij aan het voorstellingsvermogen van kinderen. Ze kunnen zich in verhalen herkennen en hierdoor inzicht krijgen in hun eigen emoties. Het kan kinderen uitdagen om over hun eigen ervaring te praten. Door het opzeggen van rijmpjes en het zingen van liedjes komen kinderen op een speelse manier in aanraking met taal. Ze horen nieuwe woorden en door het plezier en de herhaling nemen ze de woorden in zich op, kunnen deze onthouden en krijgen gevoel voor klanken en ritme van de Nederlandse taal. 14 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication