15

Pedagogisch medewerkers geven kinderen ruimte in gesprekken en luisteren met aandacht. Ze benoemen gebeurtenissen en handelingen en leren kinderen deze te begrijpen. De kinderen worden de hele dag omringd door taal. Onze medewerkers stimuleren de kinderen om zelf ook taal te gebruiken om zich te uiten. Door gevoelens te benoemen leren kinderen zich bewust te worden van emoties en gevoel. Dit draagt bij aan het begrijpen van hun eigen emoties en deze leren te beheersen. Ook leren ze emoties en intenties van andere kinderen te begrijpen. Pedagogisch medewerkers spreken duidelijk, volledig en correct Nederlands. We hebben oog voor tweetaligheid, zijn positief over de thuistaal van kinderen en werken samen met de ouders om de Nederlandse taal als tweede taal aan te leren en te gebruiken. Door middel van VVE begeleiden we (tweetalige) kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun taalontwikkeling. 15 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication