17

10-minutengesprek bespreekt de mentor de ontwikkeling van een kind met de ouders. Deze gesprekken vinden plaats op uitnodiging van de pedagogisch medewerker. Wanneer een pedagogisch medewerker opvallende dingen ziet in de ontwikkeling van een kind, bespreekt zij dit direct met de ouders. Wanneer een kind overgaat naar de volgende groep, dan draagt de mentor de registratie over aan de nieuwe mentor van het kind. 2.1 Educatieve methode Piramide Wij werken op de dagopvang en op de peuteropvang met de gecertificeerde methode Piramide. De educatieve methode Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een totaalprogramma opgebouwd uit thema’s en met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen van 0 tot 7 jaar. Door de uitdagende activiteiten per thema krijgen kinderen in een veilige omgeving grip op de wereld. Het programma biedt ruimte en materialen aansluitend op een thema. Hierdoor vergroot de woordenschat van kinderen en werken we aan de taalontwikkeling. Piramide kent acht ontwikkelingsgebieden, namelijk: Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen. Piramide legt de basis. Zo groeien kinderen op tot zelfstandige individuen. Sociaal-emotionele ontwikkeling Leren omgaan met zowel de eigen gevoelens als die van anderen. Piramide stimuleert de vorming van een sociale en emotioneel ontwikkelde persoonlijkheid. Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven Communiceren met kinderen én volwassenen, uitbreiden van de woordenschat, interactief voorlezen. Piramide nodigt kinderen uit om te praten en bereidt ze voor op het leren lezen en schrijven. Denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen Ordenen van kleuren en vormen, classificeren, rangschikken, omgaan met getallen, tellen en vergelijken. Piramide bereidt de kinderen voor op het leren rekenen. Oriëntatie op ruimte en tijd en op wereldverkenning Benoemen van lichaamsdelen, de kamers in een huis, de buurt of op reis gaan. Met de thema’s van Piramide ontdekken kinderen de wereld om hen heen. Ook krijgen ze besef van volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden. 17 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication