18

Ontwikkeling van de waarneming Voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Piramide stimuleert kinderen al hun zintuigen te gebruiken, belangrijk om de wereld te ontdekken. Motorische ontwikkeling en vaardigheden Piramide laat kinderen springen, mikken en dansen, maar ook omgaan met stiften, potloden en schaar. Ook bereidt Piramide kinderen voor op het schrijven van letters en cijfers. Kunstzinnige ontwikkeling Piramide stimuleert de creativiteit. Daar hoort samen muziek maken, beleven en dansen bij. De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een creatieve manier met thema’s als kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch leren ze diverse materialen hanteren zoals klei, verf, papier of textiel en het gebruik van kleur, vorm, licht en ruimte. 2.2 Integratie van Piramide en PeuterPlusPlan Voor de uitvoering van Voorschoolse Educatie (VE) worden steeds meer inhoudelijke functies van de educatieve methode Piramide in PeuterPlusPlan geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat we nog beter aan kunnen sluiten bij de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Deze nieuwe werkwijze gebruiken we voor alle peuters, zowel op de dagopvang als op de peuteropvang, voor peuters met en zonder VE-indicatie. Alle pedagogisch medewerkers bieden hierdoor een aanbod wat volledig is gebaseerd op de gecertificeerde VE-methodiek. Dit verhoogt de kwaliteit van werken en de kwaliteit van ontwikkelstimulering en interventie. 2.3 Overdracht bij 4 jaar Met 4 jaar gaan de meeste kinderen in Nederland naar de basisschool. Om te zorgen dat de aanstaande kleuter goed begeleid wordt naar groep 1 van de basisschool, zorgen wij (met instemming van de ouders) voor een (warme) overdracht. De mentor gaat in gesprek met de intern of leerkracht van de school over de ontwikkeling en kenmerken van de kleuter. Met toestemming van ouders worden zowel het perioderapport als het overdrachtsrapport aan school overgedragen. Zo zorgen we ervoor dat de overgang van opvang naar de basisschool zo soepel mogelijk gaat. 18 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication