19

3. Voorschoolse Educatie (VE) Voorschoolse Educatie (VE) is een manier om (dreigende) achterstanden van kinderen zoveel mogelijk te voorkomen of in te halen. Wanneer een kind een (dreigende) achterstand heeft of risico loopt op het ontwikkelen van een spraak/taalachterstand, komt een kind mogelijk in aanmerking voor voorschoolse educatie. Specialisten van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beslissen hierover. 3.1 Voorschoolse Educatie (VE) op de peuteropvang Op verschillende peuteropvanglocaties in Hellevoetsluis, Brielle en Nissewaard bieden we voorschoolse educatie aan. Kinderen met een VE-indicatie komen gemiddeld 16 uur per week (960 uur per jaar) op de groep. De peuteropvang kent gemengde groepen van kinderen met en zonder VE-indicatie. Het aantal VE-uren groeit mee met de leeftijd van het kind en de ontwikkelmogelijkheden. Als het kind 2 jaar en 3 maanden is, bedraagt de voorschoolse educatie twee dagdelen, bij 2,5 jaar wordt dat vier dagdelen. Als de peuter 3 jaar wordt, komt er een vijfde VE-dagdeel bij. Dit is een langere ochtend waarin we een programma bieden gericht op de ontwikkeling. Zo sluiten we beter aan op de overgang naar de basisschool. Ter ondersteuning van de voorschoolse educatie werken we met de gecertificeerde methode Piramide, zie hoofdstuk 2.1. Alle medewerkers die werken op een VE-locatie zijn Piramidegecertificeerd. Door het werken met een VE-programma en VE-gecertificeerde medewerkers op de groep zijn wij in staat om (dreigende) achterstanden te beperken of weg te nemen. Een aantal keren per jaar organiseert Stichting PUSH voor de VE-peuteropvanglocaties in Hellevoetsluis een ouderbijeenkomst. In deze bijeenkomst vertelt een orthopedagoog wat wij doen met de kinderen rondom een thema, wat het kind hiervan leert en hoe ouders hier thuis mee verder kunnen gaan. Op deze bijeenkomst zien we graag de ouders van kinderen met een VE-indicatie, zodat de peuteropvang en de thuissituatie goed op elkaar kunnen aansluiten. Uiteraard zijn ouders van reguliere kinderen ook welkom op deze ouderbijeenkomsten. Op onze website kun je lezen welke peuteropvanglocaties VE aanbieden. 3.2 Voorschoolse Educatie (VE) in de reguliere dagopvang De aanpak volgens de VE-methodiek is bedoeld voor de specifieke peuteropvanggroepen waar vooral wordt gewerkt aan het verminderen van (dreigende) taalachterstanden bij kinderen. De Kinderkoepel kiest ervoor om in alle reguliere dagopvanggroepen ook de VE-werkwijze te gebruiken. Met een op de dagopvang aangepaste aanpak, vanwege de langere openingstijden op de groepen, heeft deze werkwijze in de reguliere dagopvang ook een positief effect op de kwaliteit. 19 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication