21

5. Meldcode Vermoeden wij huiselijk geweld of (seksuele) mishandelingen bij een kind, dan handelen wij naar de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter ondersteuning voor onze medewerkers en ouders hebben wij een aandachtsfunctionaris. Zij biedt ondersteuning op het gebied van de Meldcode vermoeden kindermishandeling of huiselijk geweld. De Kinderkoepel is daarnaast, via een overeenkomst met de gemeente, aangesloten bij het overkoepelende netwerk SISA (Signaleren en Samenwerken). Meer informatie hierover lees je in ons Beleid Veiligheid en Gezondheid. 6. Personeel Een belangrijk deel van de kwaliteit van de Kinderkoepel wordt bepaald door haar pedagogisch medewerkers. Hun vakkundigheid, betrokkenheid en integriteit waarborgen de kwaliteit van de Kinderkoepel. Wij besteden naast vakkennis veel aandacht aan houding, functioneren en ontwikkeling. Personeel van de Kinderkoepel is zich hiervan bewust. De Kinderkoepel vraagt goed werknemerschap van haar beroepskrachten en gelooft erin dat passie en plezier leiden tot resultaat en kwaliteit. We verwachten van onze medewerkers collegialiteit en samenwerking! Goed werknemerschap voor de Kinderkoepel is betrokken zijn bij de opvang van de kinderen en passie hebben voor het vak. Onze medewerkers zijn geïnteresseerd in kinderen, hun ontwikkeling, het opvoedingsproces en in het functioneren van gezinnen. Wij werken hieraan door geregeld met elkaar te spreken over het waarborgen en verder ontwikkelen van de pedagogische kwaliteit. Onze medewerkers zijn flexibel in hun denken en doen en tonen respect. Zij zijn in staat ouders op hun gemak te stellen en hen vertrouwen te geven in onze opvang. Zij onderschrijven de pedagogische visie en brengen het Pedagogisch beleid in praktijk. Jaarlijks verzorgt de Kinderkoepel vakgerichte deskundigheidsbevordering voor de pedagogisch medewerkers. De Kinderkoepel voert een educatiebeleid waarin naast verplichte opleidingen, ruimte bestaat voor individuele of groepsgerichte vakopleidingen. Jaarlijks wordt dit plan aangevuld of aangepast. De Kinderkoepel biedt een vaste digitale leeromgeving waarin pedagogisch medewerkers nieuwe kennis opdoen of bestaande kennis kunnen herhalen. In het kader van permanente educatie volgen alle beroepskrachten elk jaar een online module. Jaarlijks werken ook de door Piramide gecertificeerde beroepskrachten aan specifieke VE-kennis en -vaardigheden. 21 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication