22

6.1 Beroepskrachten in opleiding De Kinderkoepel vindt het belangrijk dat jonge mensen goed worden opgeleid om het vak van pedagogisch medewerker te leren. Wij hebben daarom een aantal stageplaatsen voor stagiaires die een volledig schooltraject via de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen. Hiervoor zijn een stagecoördinator en verschillende werkbegeleiders aangesteld. Daarnaast biedt de Kinderkoepel mensen met bijvoorbeeld meer levenservaring maar geen kwalificatie voor het vak van pedagogisch medewerker, de mogelijkheid om via een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) het vak te leren. Zij worden intensief begeleid en kunnen tijdens deze werken-lerenperiode hun kwalificatie behalen als gediplomeerd pedagogisch medewerker. 6.2 Coaching van pedagogisch medewerkers We vinden het belangrijk om onze pedagogisch medewerkers doorlopend te ondersteunen. Dit doen we met behulp van coaching. We zetten verschillende vormen van coaching in, namelijk: Pedagogische coach Onze pedagogisch medewerkers worden gecoacht in hun persoonlijke ontwikkeling door de pedagogische coach. Samen met de coach bepaalt een beroepskracht vervolgens persoonlijke ontwikkelingsdoelen en werkt daar zelfstandig aan. De coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers in de uitvoering van het Pedagogisch beleid op de werkvloer, helpt bij signaleren van knelpunten in hun werk en reflecteert op de benodigde competenties en vaardigheden. Dit alles met als doel om samen de pedagogische kwaliteit te verhogen. De pedagogische coach stelt het Pedagogisch beleid bij als verbetering nodig is. Coach Voorschoolse Educatie De VE-coach (coach Voorschoolse Educatie) coacht en ondersteunt pedagogisch medewerkers met name op het gebied van de voorschoolse educatieve kwaliteit binnen de VE-locaties. De VE-coach helpt bij het signaleren van knelpunten in het werk en reflecteert op de benodigde competenties en vaardigheden. Zij bewaakt de educatieve kwaliteit en stelt het Pedagogisch beleid bij als verbetering nodig is. Daarnaast is de VE-coach de sleutelfiguur tussen opvang en onderwijs. Zij ontwikkelt een goede doorgaande leerlijn samen met de voorschoolse educatie en zoekt naar aanknopingspunten en samenwerkingen. Zo bieden we kinderen tot en met de leeftijd van 6 jaar de juiste begeleiding en kansen voor hun eigen ontwikkeling. Daarmee wordt elk kind ook voorbereid om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen volgen. Op onze website onder het kopje Organisatie/Personeel vind je de inzet in uren van de coach en de VE-coach. 22 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication