3

Missie van de Kinderkoepel Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen als partner in hun opvoeding Opvoeden doe je niet in je eentje. Daar kun je best wat hulp bij gebruiken. In de kinderopvang leveren we graag een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Ook wij voelen ons partner van ouders in de opvoeding van hun kind. Wij stimuleren elk kind in zijn ontwikkeling. Zo geven we iedereen een eerlijke kans om zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We begeleiden ieder kind optimaal naar de volgende fase in zijn leven. Hierin werken we samen met partners uit de keten van de jeugdvoorziening, zoals onderwijs, gemeenten en Centrum voor jeugd en gezin. Met alle partners staan we naast ouders en stimuleren we dat elk kind zich blijft ontwikkelen. De Kinderkoepel gelooft dat goede kinderopvang serieus bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. De samenwerking van onze deskundige medewerkers met ouders en ketenpartners is van belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. De ruim 30-jarige ervaring van non-profitorganisatie de Kinderkoepel staat garant voor de continuïteit van een passend aanbod van verantwoorde kinderopvang. Onze visie Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze kunnen spelen, bewegen, plezier maken en zichzelf kunnen zijn. Hiervoor maken we gebruik van materialen en activiteiten die hun interesse wekken, hen uitdaagt en waaraan ze plezier beleven. Zo kunnen ze zich op een natuurlijke manier vaardigheden eigen maken en hun talenten ontdekken. Hiermee geven we ieder kind de kans om met zelfvertrouwen en eigenwaarde op te groeien tot een zelfstandig individu. De Kinderkoepel is ervan overtuigd dat ze met haar kinderopvang op een verantwoorde manier invulling geeft aan haar maatschappelijke rol. Veiligheid en vertrouwen zijn voor ieder kind voorwaarden om te kunnen leren, ontwikkelen en groeien. Onze pedagogisch medewerkers spannen zich in om een vertrouwensband met alle kinderen in de groep op te bouwen en hen te leren kennen. Ze onderzoeken en observeren dagelijks wat de interesses en behoeften van een kind zijn en op welke manier een kind leert en 3 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication