6

Het Pedagogisch beleid, het Beleid Veiligheid & Gezondheid en het Ouderbeleid vormen de kern van ons handelen. Deze documenten zijn gemaakt op organisatieniveau en voor alle locaties hetzelfde. In ons Pedagogisch beleid staat hoe wij kinderen zich, in een veilige en vertrouwde omgeving, naar eigen kunnen laten ontwikkelen. Het Beleid Veiligheid & Gezondheid beschrijft hoe we de veiligheid en gezondheid van kinderen in onze locaties waarborgen en onze kijk op verantwoorde voeding. In het Ouderbeleid staat hoe wij ouders betrekken bij en informeren over de opvang. De Pedagogische omgeving gaat over de locaties zelf. Iedere locatie of gemeente heeft zijn eigen versie. Hierin vind je specifieke kenmerken en afspraken van de betreffende locatie of gemeente. In de Pedagogische werkwijze beschrijven we de dagelijkse uitvoering van het Pedagogisch beleid en de doelgroep. De Pedagogische werkwijze is voor elke locatie hetzelfde. In de beschrijving van ons beleid gebruiken we de mannelijke verwijzingen ‘hij’ en ‘zijn’. Hiermee bedoelen wij alle kinderen. Overal waar wij de term ‘ouders’ gebruiken, bedoelen wij ook verzorgers. 6 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication