7

1. Onze toepassing op de pedagogische basisdoelen De wet Kinderopvang en de aanvulling via de IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) kent de volgende pedagogische basisdoelen (kernkwaliteiten) waaraan de opvang moet voldoen: 1. Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving 2. Het bevorderen van de persoonlijke competentie 3. Het bevorderen van de sociale competentie 4. Socialisatie door overdracht van algemene normen en waarden 1. Emotionele veiligheid 2. Persoonlijke competentie 3. Sociale competentie 4. Sociale normen en waarden Graag geven we in de volgende paragrafen een toelichting op de doelen en hoe we deze vertaald hebben naar onze dagelijkse praktijk. Met deze aanpak geven we onze kinderopvang vorm en garanderen we de pedagogische kwaliteit. Voor ons Pedagogisch beleid gebruiken wij naast de wet Kinderopvang een aantal bronnen zoals het pedagogisch curriculum en het pedagogisch kader. Als basis voor ons pedagogisch handelen, laten we ons inspireren door pedagogen zoals Emmy Pikler, Reggio Emilia, Freinet, Korzac en Vygotsky. En we werken met de erkende educatieve methode Piramide. 7 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication