8

1.1 Veiligheid en vertrouwen Een veilige basis is belangrijk voor de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het bieden van veiligheid wordt gezien als de meest belangrijke ‘basale’ pedagogische doelstelling. Opgroeien in een veilige omgeving (veilige hechting) zorgt voor: • een goede ontwikkeling van het zelfbeeld. Dit heeft positieve invloed op latere relaties en vriendschappen. • een positieve bijdrage aan de mate van welbevinden, hoe een kind zich voelt. Welbevinden heeft invloed op de persoonsontwikkeling: je goed voelen, een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en weerbaarheid. • een positieve bijdrage aan de mate van betrokkenheid, hoe intens een kind meedoet. Hoge betrokkenheid zorgt voor ontwikkeling en versterkt exploratiedrang voor nu en later. Voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar streven wij naar een veilige (gehechtheids)relatie met de pedagogisch medewerkers. Veiligheid bieden we door te zorgen voor: a. Vertrouwde relaties tussen pedagogisch beroepskrachten en ouders Voor het welbevinden van een kind is het belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in de Kinderkoepel als organisatie, de pedagogisch medewerkers en de wijze waarop wij onze opvang vormgeven. We werken aan wederzijds vertrouwen door: dagelijks contact, open en eerlijke communicatie, respect voor waarden en normen en omgaan met diversiteit in cultuur en achtergrond. Hierover leest je meer in ons Ouderbeleid. b. Vertrouwde relaties tussen pedagogisch beroepskrachten en kinderen Kinderen hebben opvoeders nodig die betrokken en aandachtig zijn en weten wat ze nodig hebben, zodat zij zich geborgen en geaccepteerd voelen en zichzelf kunnen zijn. Een relatie ontstaat door herhaaldelijk contact, daarom zorgen we voor vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Zij spannen zich in om kinderen te leren kennen en een band met hen op te bouwen. Onze pedagogisch medewerkers hebben een sensitieve responsieve houding. Zij zien wanneer een kind ondersteuning, bevestiging of begeleiding nodig heeft en handelen hiernaar. Zo zorgen zij ervoor dat een kind zich begrepen, geaccepteerd en/of gehoord voelt. c. Vertrouwde relaties tussen kinderen onderling Relaties met leeftijdsgenoten en onderdeel van een groep zijn, bevordert het gevoel van veiligheid. Wij werken met horizontale groepen. Dit houdt in dat de kinderen in een groep 8 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication