9

ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Hierdoor hebben kinderen leeftijdgenootjes om mee te spelen en waarmee ze zich kunnen ontwikkelen. Elke groep heeft zijn specifieke ontwikkelingsdoelen die aansluiten bij de leeftijd. De ruimte, het aanbod van materialen en activiteiten zijn hierop gericht. We zorgen voor grotendeels vaste stamgroepen, zodat kinderen elkaar bij voorkeur meerdere keren per week kunnen zien en daardoor relaties met elkaar aan kunnen gaan. De naam van de groep maakt duidelijk bij welke groep een kind hoort. Een vast dagritme biedt kinderen houvast. Door het gebruik van rituelen raken kinderen vertrouwd met bepaalde situaties. Overgangen in het dagritme worden op de dagopvang en peuteropvang ondersteund met liedjes en vaste rituelen. Hierdoor zijn overgangen herkenbaar, leert ieder kind wat er van hem verwacht wordt en kan daardoor mee doen. Een bijdrage leveren aan het groepsproces geeft een gevoel van zelfvertrouwen en erbij horen. Kinderen, met name de oudere peuters en basisschoolkinderen, zijn graag onderdeel van een groep. Door met elkaar zorg te dragen voor de groep creëren we een wij-gevoel en een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit stimuleren we met gezamenlijke activiteiten en samen nadenken over gedragsafspraken. Pedagogisch medewerkers geven op een positieve manier leiding en hanteren vaste gedragsafspraken. Ze begeleiden communicatie en interactie tussen kinderen onderling en leren aan kinderen de basis omgangsvormen volgens de Nederlandse algemene waarden en normen. d. Inrichting van de omgeving Onze ruimtes zijn veilig, voorspelbaar, aantrekkelijk en uitdagend ingericht. We bieden een gevarieerd aanbod aan materialen die passen bij de ontwikkelingsdomeinen van de groep. We maken gebruik van verschillende zones of hoeken, waarin kinderen samen en/of alleen kunnen spelen of zich terug kunnen trekken. Materialen staan op vaste plekken, zodat kinderen weten wat ze waar kunnen vinden, wat ze waar kunnen doen en waar ze hun spullen kunnen opruimen. Dit geeft ze vertrouwen in de ruimte en bevordert hun zelfstandigheid. 9 Pedagogisch beleid Kinderkoepel

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication