4

1. Interne zorgstructuur binnen de Kinderkoepel We begeleiden kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling. Als kinderopvangorganisatie hebben we de belangrijke taak om bijzonderheden en zorgen in de ontwikkeling van kinderen te signaleren. Door tijdig te signaleren, kunnen we de ontwikkeling zo goed mogelijk volgen, hierop inspelen en indien nodig bijsturen. Wij betrekken de ouders vanaf de eerste signalen van eventuele zorgen of bijzonderheden. 1.1 Zorgstructuur op de groep Onze pedagogisch medewerkers volgen dagelijks de ontwikkeling van alle kinderen en noteren eventuele bijzonderheden. Met behulp van het ontwikkelvolgmodel PeuterPlusPlan (PPP) wordt de ontwikkeling van kinderen in kaart gebracht van 0 jaar tot 4 jaar. In het PPP volg je in zes fasen de ontwikkeling van het kind op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel functioneren. Zo kunnen mogelijke voorsprongen en aandachtspunten vroegtijdig gesignaleerd worden. Naast het gebruik van het PPP hebben de medewerkers twee keer per jaar een bespreking met de intern begeleider (IB’er). In deze bespreking worden de verschillende ontwikkelingsgebieden per kind besproken. Op deze manier zien we het als er meer nodig is. Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de vaste pedagogisch medewerkers. De mentor bespreekt de signalen met de ouders van het kind. Na dit gesprek kan de intern begeleider worden ingezet. Of we kijken met elkaar naar ander soort hulp voor het kind. 1.2 Interne begeleiding Intern begeleiders (IB’ers) worden ingeschakeld wanneer de ontwikkeling van een kind achterblijft. Maar ook wanneer er sprake is van een complexere problematiek met een kind en/of gezin. Denk daarbij aan zorgen op meerdere ontwikkelingsgebieden en wanneer de beroepskracht extra handvatten nodig heeft bij de aanpak hiervan. De IB’ers begeleiden het proces en onderhouden contact met de betrokken instanties. De intern begeleider ondersteunt het kind en zijn ouders naast de vaste medewerkers van de groep. De IB’er geeft 4 Zorgstructuur Kinderkoepel

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication