9

3. Externe zorgstructuur De doorgaande ontwikkellijn van elk kind stimuleert ons om de samenwerking met de partners in de keten aan te gaan. De Kinderkoepel heeft een goed netwerk en werkt nauw samen met externe zorgpartijen. In het schema op pagina 10 is te zien met welke partners wij samenwerken. De gemeenten in de regio waar wij werken zijn belangrijke partners van ons. De jeugdconsulenten van deze gemeenten kunnen een indicatie of beschikking voor zorgondersteuning afgeven voor kinderen. Deze beschikking is nodig wanneer de inzet van ambulante hulp nodig is of wanneer het kind zal uitstromen naar een andere vorm van opvang of naar onderwijs. Op basis van de observaties, de informatie vanuit de IB’er en de verschillende gesprekken, kan de jeugdconsulent een beschikking afgeven. 3.1 Doorgaande leerlijn De doorgaande leerlijn is een samenwerking van de voorschool en de vroegschool. Samen realiseren we de zogenoemde doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-6 jaar. Hierin zijn samenwerking en communicatie met elkaar van groot belang. Om te zorgen dat een kind zich blijft ontwikkelen, is de onderlinge overdracht tussen partijen zeer belangrijk. Het kinddossier en het bijbehorende PeuterPlusPlan geven inzicht in de ontwikkeling van het kind. Op het moment dat er twijfels zijn over de doorstroom naar het regulier onderwijs, doen wij een beroep op de specialisten van het Onderwijscollectief. 9 Zorgstructuur Kinderkoepel

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication