19

Kinderpostzegels biedt kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis, waar ze zich gezond ontwikkelen. Wereldwijd groeien naar schatting 153 miljoen kinderen en jongeren tot achttien jaar op zonder adequate ouderlijke zorg. Van slechts een klein deel van deze groep (17,9 miljoen kinderen) zijn beide ouders overleden. In de meeste gevallen gaat het om kinderen van wie de ouder(s) in moeilijke omstandigheden leeft/leven en daardoor niet in staat is/ zijn om hun de zorg en bescherming te bieden die zij nodig hebben. Nederland telt 23.206 kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Met de besteding heeft Kinderpostzegels 25.154 kinderen in Nederland en India kunnen helpen. Voorbeeld: Kamer voor een kind. Dit project ondersteunt opvang in de pleegzorg. Het liefst zien we dat kinderen uit hetzelfde gezin bij elkaar geplaatst worden. Om deze reden helpen wij pleeggezinnen bij het creëren van extra ruimte voor de opvang van nieuwe, langdurig te plaatsen pleegkinderen. Kamer voor een kind wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Boschuysen, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Janivo Stichting en Stichting Zonnige Jeugd. 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication