22

Het ministerie van Buitenlandse Zaken We werken samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de bestrijding van kindhuwelijken in Afrika en Azië. Voorheen verstrekte het ministerie geldsubsidies. Die worden nu verleend in de vorm van een partnerschap waarbij we samen doelstellingen bepalen en in de landen waar we actief zijn intensief samenwerken met de Nederlandse ambassades. Nationale Postcode Loterij Kinderpostzegels ontvangt elk jaar een bedrag van € 500.000 van de Nationale Postcode Loterij. We verwachten de komende jaren onze samenwerking met de loterij voort te zetten. VriendenLoterij Op 30 september 2018 speelden 6.931 deelnemers voor Kinderpostzegels mee in de VriendenLoterij, ten opzichte van 4.429 vorig boekjaar. Dit is mede te danken aan een zeer succesvolle actie aan het eind van 2017. Vermogensfondsen Kinderpostzegels werkt met vermogensfondsen samen om kwetsbare kinderen te helpen, met name in Nederland. Daarbij gaan we steeds meer toe naar een model waarbij zowel expertise en middelen worden geleverd. De komende jaren willen we onze samenwerking met deze fondsen intensiveren, bijvoorbeeld door meer kennis te delen en bijeenkomsten te organiseren. Van vermogensfondsen ontvingen we dit boekjaar in totaal € 266.000 ter ondersteuning van onze programma’s. Van Adessium Foundation ontvingen we € 90.000 voor het project Veilige Toekomst (programma Traumaverwerking). Het programma Onderwijs realiseerde met het project Wereld van Woorden ook € 90.000. Van o.a. Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Stichting Boschuysen, Janivo Stichting, en Stichting Zonnige Jeugd ontvingen 22 we in totaal € 86.000 voor pleegzorgverbouwingen (programma Pleegzorg). Duinrell Duinrell opende in 2017 en 2018 gratis een dag haar deuren voor de topverkopers van de Kinderpostzegelactie. Nationaal Schoolontbijt Tijdens het Nationaal Schoolontbijt schoven in november 2018 275 burgemeesters aan bij een school in hun gemeente. Ze betaalden een symbolisch bedrag voor hun ontbijt. Dit leverde een donatie van € 31.150 op. Hiermee steunden wij het Nederlandse project Klassenfeestje: een feestje voor de héle klas, tegen sociale uitsluiting. De succesvolle samenwerking wordt in de toekomst voortgezet. Projectselectie en partnerorganisaties Onze partnerorganisaties voeren projecten uit en hebben direct contact met de kinderen die we helpen. Deze uitvoerende organisaties zijn geselecteerd op basis van hun potentie en de kwaliteit van hun projecten. Medewerkers van Kinderpostzegels hebben vanaf het moment van aanvraag tot en met de definitieve afsluiting van een project veelvuldig persoonlijk contact met hen. Na afloop van elk project wordt gevraagd naar hun tevredenheid over dit contact. Kinderpostzegels kiest strategisch met welke organisaties uit haar netwerk zij samenwerkt om meer impact te realiseren. De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd op toevoegde waarde voor het behalen van onze doelstellingen.

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication