27

TOEKOMST Successen en ontwikkelingen rond de Kinderpostzegelactie 2017/2018 waar we in volgende verslagjaren op voortbouwen zijn o.a.: • Nieuwe website • Lokaal besteden om scholen meer te betrekken bij de actie: dichtbij ieder kind. • Social media rond Kinderpostzegelactie • Vernieuwen assortiment Deze successen en ontwikkelingen zijn nodig om externe ontwikkelingen, zoals het mogelijk op korte termijn verdwijnen van de postzegel als product, adequaat op te vangen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Lees in het hoofdstuk over de Kinderpostzegelactie 2018 meer over bovenstaande onderwerpen. De te besteden opbrengst voor 2018/2019 is 9,8 miljoen voor een goed thuis voor ieder kind. Naast ontwikkeling en onderzoek om de Kinderpostzegelactie te innoveren worden met zowel samenwerkingspartners in Nederland als in het buitenland de relaties verder uitgebouwd. Externe financiering van projecten door overheden en vermogensfondsen zijn ook een belangrijke pijler voor de strategie van de komende jaren. Met deze strategie zal meer spreiding worden aangebracht in de werving van fondsen. Kinderpostzegels is een algemeen gewaardeerde organisatie, die bekendstaat als gedegen en betrouwbaar. Deze reputatie is essentieel. Voortbouwen op deze reputatie door een innoverende Kinderpostzegelactie en verdere ontwikkeling van fondsenwervende strategieën zal de basis zijn voor de doelbestedingen en de organisatie. De verwachting is dat bij de projectbestedingen in de komende jaren verdere focus zal worden aangebracht. De ontwikkeling van Lokaal Besteden en externe financiering zal daaraan bijdragen. De formatie van de organisatie zal naar verwachting niet significant wijzigen. Op korte termijn worden geen belangrijke wijzigingen in de doelstelling, het beleid, de programma’s en activiteiten van Kinderpostzegels verwacht. Meerjarenraming In de onderstaande meerjarenraming blijft de jaarlijkse Kinderpostzegelactie de belangrijkste pijler voor de inkomsten. Dit is zichtbaar bij ‘baten als tegenprestatie voor de levering van producten‘. De actuele opbrengst van de actie in oktober 2018 was iets lager dan in 2017. Baten van particulieren zijn donateurs. Baten van loterijorganisaties zijn baten van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij. De terugloop wordt veroorzaakt door het aflopen van de projectfinanciering door de Nationale Postcode Loterij voor Huisje Boompje Beestje. Baten van subsidies van overheden betreft het penvoerderschap binnen de alliantie van Her Choice. Baten van andere organisaties zonder winststreven betreft vermogensfondsen. De inkomsten uit beleggingen worden, mede conform marktverwachtingen, conservatief ingeschat en dienen niet als sluitpost voor de begroting. Ze zijn voor specifieke investeringen om de slagkracht van Kinderpostzegels te waarborgen. 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication