28

Meerjarenraming 2018/2022 Begroting 2018/2019 Baten Baten van particulieren Baten van bedrijven Baten van loterijorganisaties Baten van subsidies van overheden Baten van andere organisaties zonder winststreven Som van de geworven baten Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of goederen Indirecte kostenKinderpostzegelactie Overige baten Subtotaal Som van de baten Lasten Besteed aan doelstellingen Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk Ontwikkelingslanden Voorlichting en bewustwording Totaal besteed aan doelstellingen Wervingskosten Kosten beheer en administratie Subtotaal Som der lasten Saldo van baten en lasten 4.708 7.196 897 12.800 504 523 1.027 13.827 250 0 5.865 5.865 859 12.588 616 553 1.169 13.757 250 -85 4.716 4.716 875 10.307 626 565 1.191 11.498 250 -470 4.732 4.732 892 10.355 636 578 1.213 11.569 250 -791 Kinderpostzegels streeft naar een jaarlijkse begroting in evenwicht. Het negatieve saldo in de ramingen zal dan ook door lasten besparende maatregelen of hogere begrootte baten moeten worden gedekt. De huidige omvang van de continuĂŻteitsreserve kan mogelijk (gedeeltelijk) worden aangewend om een voorkomend negatief saldo van baten en lasten op te vangen. 28 2.072 20 1.412 3.915 350 7.769 6.899 -1.111 20 5.808 13.577 Raming 2019/2020 2.000 35 1.366 3.832 350 7.583 6.947 -1.108 0 5.839 13.422 Raming 2020/2021 2.000 35 1.080 1.540 600 5.255 6.643 -1.120 0 5.523 10.778 Raming 2021/2022 2.000 35 1.080 1.540 600 5.255 6.406 -1.133 0 5.273 10.528

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication