29

Meerjarenstrategie 2015/2020 Het plan van ‘Focus in Actie’ is in volle gang. Het plan heeft een strategisch, meerjarig karakter, waarbij doelstellingen en keuzes leiden tot concreet te behalen resultaten. Hiervoor wordt jaarlijks de SWOT-analyse (sterkte-zwakteanalyse) van een update voorzien om daar waar nodig verscherping in het plan aan te brengen. De SWOT-analyse van oktober 2018 ziet er als volgt uit: Sterktes • Unieke actie (en grootste in Nederland) • Nederlands erfgoed • Betrouwbaar en sympathiek imago • Betrokken medewerkers • Financiële buffer • Langdurige ervaring met kinderhulp Zwaktes • Inkomsten kwetsbaar (door afhankelijkheid van scholenactie) • Onbekendheid waar Kinderpostzegels (KPZ) voor staat, ook bij leerkracht en scholen • De bekendheid van KPZ neemt af • Inzicht in het basisonderwijs • Innovatietempo • Onvoldoende focus doelbestedingen • IT infrastructuur Kansen • Actiebereidheid scholen • Lokale hulpinitiatieven • Digitalisering • Fondsenwerven bij vermogensfondsen en ministeries • Particuliere fondsenwerving Bedreigingen • Postzegel verdwijnt • Scholen minder loyaal aan de actie • Minder basisschoolleerlingen Toelichting SWOT 2018 De SWOT van 2018 is in grote lijnen hetzelfde als het voorgaande jaar. Onder ‘zwaktes’ is het punt ‘onvoldoende focus doelbestedingen toegevoegd. Hier wordt aan gewerkt en zal verder op worden gestuurd in de komende verslagjaren. 29

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication