41

De jaarrekening over het boekjaar 2017/2018 is opgesteld door de directie en - vergezeld van de daarbij behorende toelichting - aan de raad van toezicht voorgelegd. De jaarrekening is gecontroleerd door Dubois & Co. Registeraccountants, dat daarover ook verslag uitbracht aan de raad van toezicht. De raad van toezicht keurde op 6 maart 2019 de jaarrekening goed en verleende de directie decharge voor het gevoerde beleid. De accountant was aanwezig bij een vergadering van de auditcommissie en een vergadering van de raad van toezicht. In 2017 werd wederom een jaarbericht uitgegeven en verspreid, in de vorm van een nieuwsbrief. Deze bevatte informatie over de Kinderpostzegelactie en over de besteding van de gelden aan projecten en programma’s. Leiden, 6 maart 2019 De raad van toezicht Dr. A.B. de Kort, voorzitter Mr. M.L. Haimé J.H. Swachten RA Drs. N.F.J. Hoogers Mr. drs. C. Kervezee 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication