49

B. Staat van baten en lasten 2017/2018 Ref. 11 12 13 14 15 BATEN Baten van particulieren Baten van bedrijven Baten van loterijorganisaties Baten van subsidies van overheden Baten van andere organisaties zonder winststreven Som van de geworven baten 16 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of goederen Overige baten Totaal baten LASTEN Besteed aan doelstellingen • Nederland en Caribisch deel van het Koninkrijk • Midden- en Oost-Europa • Ontwikkelingslanden • Voorlichting en bewustwording Totaal besteed aan doelstellingen Wervingskosten Beheer en administratie Totaal lasten Saldo voor financiële baten en lasten (A - B) Saldo financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten Saldo van baten en lasten te bestemmen voor: • Continuïteitsreserve • Bestemmingsfondsen projecten • Bestemmingsreserves projecten Totaal 5.484.092 0 7.496.556 1.006.325 13.986.973 515.212 608.510 15.110.695 -140.371 700.202 559.831 336.000 0 223.831 559.831 5.588.000 0 7.765.000 839.000 14.192.00 424.000 541.000 15.157.000 -912.000 235.000 -677.000 -507.000 -170.000 0 -677.000 4.242.087 580.963 5.483.484 840.483 11.147.017 477.898 1.058.286 12.683.201 -1.291.517 764.807 -526.710 185.587 -71.474 -640.823 -526.710 Werkelijk € 2.066.268 26.711 2.720.931 3.662.718 278.545 8.755.173 6.215.151 0 14.970.324 2017/2018 Begroot € 1.900.000 40.000 2.223.000 3.899.000 350.000 8.412.000 5.808.000 25.000 14.245.000 2016/2017 Werkelijk € 1.916.665 27.548 984.170 2.016.890 409.344 5.354.617 6.037.067 0 11.391.684

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication