58

De door het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen voorschotbedragen voor de alliantiepartners Her Choice worden doorgestort naar de alliantiepartners. Per balansdatum bedragen de vooruitbetaalde subsidies € 2.059.862. De verantwoording van de kosten van de alliantiepartners geschiedt per 31 december van het boekjaar, op basis van de door de accountant gecontroleerde verantwoordingen. De verantwoorde kosten van de alliantiepartners zijn tot en met 31 december 2017 verwerkt en verantwoord. De verantwoording van de kosten van de alliantiepartners over de periode januari 2018 tot en met september 2018 is in de jaarrekening van Stichting Kinderpostzegels nog niet opgenomen, omdat deze nog niet gecontroleerd zijn door de accountant van de betreffende alliantiepartner. In de vorderingen zijn geen bedragen begrepen met een looptijd langer dan een jaar. Debiteuren 30-09-2018 € Debiteuren Af: oninbare debiteuren Totaal debiteuren 66.836 -27.856 38.980 30-09- 2017 € 6.061 0 6.061 Overige vorderingen De post ‘ overige vorderingen’ bestaat uit de volgende onderdelen: 30-09-2018 € Vordering VriendenLoterij inzake derde kwartaal Nog te ontvangen rente op lopende deposito’s en spaar rekeningen Dividendbelasting Voorschotten personeel Overige vorderingen Totaal overige vorderingen 146.225 0 15.337 2.712 1.618 165.892 30-09- 2017 € 119.355 4.825 0 675 7.208 132.063 58

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication