59

5. Effecten (ter belegging) 30-09-2018 € Stand per 1 oktober Aankopen Verkopen/aflossingen Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Collectief vermogensbeheerfee Stand per 30 september Saldi beleggingsrekeningen Stand per 30 september 18.259.563 3.570.259 -3.570.236 1.855 645.337 -49.244 18.857.534 151.366 19.008.900 De effectenportefeuille bestaat uitsluitend uit beleggingsfondsen. De liquide middelen die onder de beleggingen zijn verantwoord, zijn bedoeld om in te kunnen springen op gunstige aankoopmomenten. Het beheer van de effectenportefeuille is ondergebracht bij de vermogensbeheerder. Het gevoerde beleid is defensief. Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks verwerkt in de staat van baten en lasten. De ongerealiseerde koersresultaten zijn positief; dit komt vooral door het economische klimaat in Europa en de vooruitzichten van wereldwijde economische groei. De beleggingen dienen onder andere als zekerheid voor de jaarlijks aan PostNL te stellen garantie middels een pandakte. De opbrengsten uit beleggingen zijn als volgt: Dividend/ coupons/ interest € Beleggingsfondsen Totaal opbrengsten uit beleggingen 102.248 102.248 Gerealiseerde koersresultaten € 1.855 1.855 Ongerealiseerde koersresultaten € 645.337 645.337 Totaal € 749.440 749.440 30-09- 2017 € 17.561.438 4.997.371 -4.997.370 414.102 338.350 -54.328 18.259.563 383.094 18.642.657 59

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication